Sökning: "curriculum"

Visar resultat 1 - 5 av 483 avhandlingar innehållade ordet curriculum.

 1. 1. När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll : intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan

  Författare :Peter Vinnervik; Maria Berge; Johan Lithner; Jan Erik Moström; Arnold Pears; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; compulsory school; curriculum analysis; curriculum enactment; curriculum reform; challenges; technology education; programmering; grundskola; läroplansanalys; läroplansreform; undervisning; utmaningar; teknik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : In March 2017, programming was introduced in the Swedish school curriculum. The reform was formally enacted in July 2018. Research shows that teachers enacting curriculum reform practices encounter various challenges. LÄS MER

 2. 2. Rum, frirum och moral : En studie av skolgeografins innehållsval

  Författare :Lena Molin; Jan Öhman; Leif Östman; Brita Hermelin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Geography; Geography; didactics; curriculum space; morality; choice of content; curriculum theory; selective traditions; national curriculum; syllabus; fundamental values; democracy; citizenship education; upper secondary school; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis, Space, Curriculum Space and Morality, focuses on the two roles of the school, i.e. developing identities and transmitting knowledge. The latest curriculum reform commissions the teachers to transform the fundamental values of the curriculum to the separate subjects. LÄS MER

 3. 3. Mellan frihet och kontroll : om läroplanskonstruktioner i svensk skola

  Författare :Jan Morawski; Tomas Englund; Lars Petterson; Ingrid Carlgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum; freedom and control; Panopticon; deliberative communication; curriculum as content; curriculum as result; curriculum as process; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education; Keywords: Curriculum;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how different competing discourses inthe historical context of the Swedish education development have qualifiedand disqualified different constructions of national curriculum. How andafter what kind of principles is the curriculum constructed? What qualifywho are going to be recognized as the author and addressee of the curriculum?These key questions of the study are discussed in the first part of thethesis. LÄS MER

 4. 4. Den levda läroplanen : en studie av naturorienterande undervisningspraktiker i grundskolan

  Författare :Maria Andrée; Ingrid Carlgren; Kerstin Bergqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; the lived curriculum; cultural-historical activity theory; enculturation; student participation; classroom practice; ethnography; lower secondary school; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop knowledge about what students actually learn in lower secondary school science, regardless of intentions and policies. This is conceptualized as a study of the lived curriculum. During the last decades, new ways of organizing classroom work have evolved in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Mellan fysisk bildning och aktivering : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bernstein; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Secondary school; Subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER