Sökning: "Jenny Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Jenny Andersson.

 1. 1. Trängsel i välfärdsstaten : Expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets Sverige

  Författare :Katarina Nordström; Margaret Hunt; Jenny Beckman; Jenny Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Fysisk riksplanering; land-use; knowledge production; spatial planning; co-production; regional development; 1960s; 1970s; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with knowledge production and governance of land-use. Its main focus is the development of the National Land-use Plan (fysisk riksplanering) in Sweden between 1965 and 1979. LÄS MER

 2. 2. Self-Assembly in Lipid-Protein Systems : Lung Surfactant, Stratum Corneum and Model Membranes

  Författare :Jenny Andersson; Fysikalisk kemi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lipid self-assembly; lung surfactant; stratum corneum; dehydrin; cholesterol; osmolytes; urea; TMAO; ssNMR; cSAXS;

  Sammanfattning : This thesis explores lipid self-assembly and aims to give a broad picture of self-assembly structures in simple and complex lipid-protein systems. The systems studied are lung surfactant, stratum corneum and simple model membranes. The lung surfactant mixture lines the alveolus in our lungs and stabilises the air- tissue interface. LÄS MER

 3. 3. Genusgörande och läkarblivande : attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 4. 4. Mellan tillväxt och trygghet, idélinjer i socialdemokratisk socialpolitik under efterkrigstiden

  Författare :Jenny Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Point processes and convex sets : applications in fatigue

  Författare :Jenny Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER