Sökning: "health services research"

Visar resultat 1 - 5 av 486 avhandlingar innehållade orden health services research.

 1. 1. Health-promoting health services personal health documents and empowerment

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Lars Jerdén; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; health promotion; health behaviour; self-rated health; medical records; adolescents; health services; primary health care; nursing; cost-effectiveness; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : In 2003, the Swedish Parliament adopted a national public health policy that included the domain - “A more health-promoting health service”. Strategies and tools are needed in the work to reorient health services. Personal health documents are documents concerning a person’s health, and are owned by the individual. LÄS MER

 2. 2. Social Capital and Self-rated Health: testing association with longitudinal and multilevel methodologies

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Giuseppe Nicola Giordano; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Temporal relationships; Multilevel; Longitudinal; Participation; Trust; Self-rated health; United Kingdom; Social capital;

  Sammanfattning : Since Durkheim’s seminal work over a century ago, research has repeatedly shown that individuals with higher levels of social integration, social networks and social support have better health status. However, the recent introduction of a contextual phenomenon known as social capital to the field of public health has sparked lively debate as to how it may also influence the health of individuals, if at all. LÄS MER

 3. 3. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Henrika Jormfeldt; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. HEALTH PROMOTION AND HEALTHCARE ARCHITECTURE - Conceptualizations of Health Promotion in relation to Healthcare Building Design

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Elke Miedema; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; built environment; health promotion; healthcare facility; architecture; health promotive settings; building design; salutogenics; health equity; health behaviour;

  Sammanfattning : Background: Today's healthcare system is under development and reorienting and adapting to embrace a person centred and holistic perspective on health, including a focus on health promotion. This reorientation results in changes in the healthcare models, processes as well as it sets new requirements for healthcare building design. LÄS MER

 5. 5. Health workforce development post-1990s health sector reforms the case of medical doctors in Tanzania

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Nathanael Sirili; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health sector reforms; health workforce; doctors; training; deployment; retention; decentralized health sector; public-private partnership; rural; Tanzania; low- and middle- income countries; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Health systems in many low- and middle-income countries suffer from critical shortages and inequitable geographical distribution of the health workforce. Since the 1940s, many low- and middle-income countries have passed through different regimes of health sector reforms; the most recent one was in the 1990s. LÄS MER