Sökning: "Genus och teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden Genus och teknik.

 1. 1. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Detta är en avhandling från Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Linköping

  Författare :Ann-Christin Nyberg; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 3. 3. "Kan man särskilja kompetens från personlighet?" En genusvetenskaplig studie av kompetens och ideal i fyra IKT-forskningsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Fredrik Sjögren; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Genus; Kompetens; Teknik; Norm; Forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how ideals and competence in four ICT-research organisations can be understood from a gender perspective. The four organisations are the Swedish Institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute, SICS Center for Networked Systems, and Mobile Life VINN Excellence centre (Mobile Life). LÄS MER

 4. 4. Genus och teknik i försäkringsbranschen om mäns och kvinnors upplevelser av datoriserat arbete

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anita Westerström; Luleå tekniska universitet.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the impact of computerisation in the Swedish insurance industry from a gender perspective. Do women, by using computers obtain a greater control over the company's organisation (does the new technology act as systems transforming) or are control and use separated according to the principles of the gender system (does the new technology act as systems preserving)? The overall question for this thesis is to ascertain whether it is occupational status or gender that is crucial for employees' experience of computerisation. LÄS MER

 5. 5. Ung och arbetssökande en studie av ungdomars erfarenheter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Barbro Josefsson; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : The main purpose of this licentiate thesis is to describe and analyse young adult's experience of unemployment; how young adults form strategies and relate to their unemployment as well as how they perceive their possibilities of establishing their selves in the labour market. The two main questions for this study are; how do adolescents cope and relate to being unemployed? And; what do they think about the possibilities of securing employment in the future?This licentiate thesis began as a labour market project where interviews with nineteen adolescents, 14 male(s) and 5 female(s), aged between 18 and 25 years were carried out. LÄS MER