Sökning: "gender perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 663 avhandlingar innehållade orden gender perspective.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Essays on Self-employment : A Gender Perspective

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University

  Författare :Andreas Mångs; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-employment; Gender; Hours of work; Time allocation; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gender, Technology and Knowledge

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sara Goodman; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Studies of Science and Technolgy STS ; Sweden; Gender; sociology; computerization; globalization; gender and work; gender division of labor; midwifery; midwives; India; reproductive technology; globalisation;

  Sammanfattning : During the last 15 years questions concerning gender, technology and knowledge, have become increasingly recognized as central to the field of the sociology of technology. Nonetheless, critical questions remain unanswered. These issues are addressed here through investigations of the relationship between gender, work, knowledge and technology. LÄS MER

 4. 4. Gambling and gender A public health perspective

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

  Författare :Jessika Svensson; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gender; problem gambling; concerned significant others; relatives; PGSI; SOGS-R; Internet; public health; social support; incidence;

  Sammanfattning : Prevalence studies around the world show that men are the largest group at risk of becoming problem gamblers and that men gamble more than women. However, gambling research has long been gender blind. The gambling market is rapidly changing, with the Internet making gambling more accessible. LÄS MER

 5. 5. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. LÄS MER