Sökning: "gender perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 680 avhandlingar innehållade orden gender perspective.

 1. 1. Från medarbetare till chef : Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Författare :Sophie Linghag; Anna Wahl; Jan Löwstedt; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Genusgörande och läkarblivande : attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 3. 3. Entreprenørskap og kjønn : en kunnskapsreise mellom to perspektiver: fra individ til relasjon

  Författare :Elisabet C. Ljunggren; Håkan Bohman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; gender; individual perspective; relational perspective; socioeconomics; entrepreneurial process; embeddedness; household;

  Sammanfattning : The subject of this study is entrepreneurship and gender, and the research question addressed is: What meaning has gender for entrepreneurship? Through a "journey of learning" the issue of entrepreneurship and gender is examined with two perspectives; the individual- and the relational perspective. This implies that the entrepreneur is studied with a mainstream entrepreneurship approach as well as a socioeconomic inspired ap­proach where embeddedness is a crucial concept. LÄS MER

 4. 4. Essays on Self-employment : A Gender Perspective

  Författare :Andreas Mångs; Dominique Anxo; Pernilla Andersson-Joona; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-employment; Gender; Hours of work; Time allocation; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gender, Technology and Knowledge

  Författare :Sara Goodman; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Studies of Science and Technolgy STS ; Sweden; Gender; sociology; computerization; globalization; gender and work; gender division of labor; midwifery; midwives; India; reproductive technology; globalisation;

  Sammanfattning : During the last 15 years questions concerning gender, technology and knowledge, have become increasingly recognized as central to the field of the sociology of technology. Nonetheless, critical questions remain unanswered. These issues are addressed here through investigations of the relationship between gender, work, knowledge and technology. LÄS MER