Sökning: "gender sensitivity"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden gender sensitivity.

 1. 1. Genusgörande och läkarblivande : attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 2. 2. On Science, Law, and Medicine : The case of gender-“normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development

  Författare :Jameson Garland; Elisabeth Rynning; Laura Carlson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; differences in sex development; dsd; intersex; science-based medicine; consent; experimentation and research; gender; children; human rights; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : For the last six decades in Sweden and the US, surgical and other medical interventions have been utilized to reconstruct and “normalize” children  diagnosed as different in their sex development. Under traditional treatment protocols, clinicians chose an “optimal” gender for the children and used different procedures to give them a typical appearance for that gender – aspiring to support them psychologically – and to facilitate penile-vaginal intercourse. LÄS MER

 3. 3. Gender differences in chemical carcinogenesis

  Författare :Sandeep Kadekar; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Gender differences in cancer incidence and mortality is a regular finding in epidemiological studies. In addition to reproductive organs this pattern is also seen in non-reproductive organs, with men being the most affected gender for the majority of cancer-sites. LÄS MER

 4. 4. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER

 5. 5. Adolescent boys’ health : managing emotions, masculinities and subjective social status

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Adolescent boys; selfrated health; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER