Sökning: "Upper secondary schools"

Visar resultat 1 - 5 av 203 avhandlingar innehållade orden Upper secondary schools.

 1. 1. Innerstadsgymnasierna : En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden

  Författare :Eric Larsson; Elisabeth Hultqvist; Annika Ullman; Lisbeth Lundahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; elite schools; elites; educational strategies; school choice; educational marketization; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : During the early 1990s Sweden underwent extensive educational reforms. Vouchers, freedom of choice, establishment of so-called “free-schools” together with far-reaching decentralization took the place of a highly centralized educational system, with few private schools and a very low degree of differentiation. LÄS MER

 2. 2. Special Education in Swedish Upper Secondary Schools : Resources, Ability Grouping and Organisation

  Författare :Joacim Ramberg; Mara Westling-Allodi; Rolf Helldin; Rune Sarromaa Hausstätter; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; upper secondary school; democracy; social justice; ability grouping; marginalisation; support; total population survey; Sweden; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation aims to examine some aspects of special education in Swedish upper secondary schools. The availability of special education resources, the occurrence of ability grouping and the organisational modalities of special education support are investigated. LÄS MER

 3. 3. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola : Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 4. 4. English-Medium Instruction in Sweden : Perspectives and practices in two upper secondary schools

  Författare :BethAnne Yoxsimer Paulsrud; Inger Lindberg; Philip Shaw; Ofelia García; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; English-medium instruction EMI ; Content and Language Integrated Learning CLIL ; upper secondary school; English in Sweden; language policy; translanguaging; academic language; language hierarchy; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This thesis presents English-medium instruction (EMI) in the Swedish context, focusing on perspectives and practices in two schools. The research question is as follows: How and why is EMI offered, chosen, and practiced in the Swedish upper secondary school today? The aim is to explore the status of the educational option, the reasons for offering EMI to stakeholders, the stakeholders’ beliefs about and goals of EMI, and the implementation of EMI in the classroom. LÄS MER

 5. 5. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem : Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap – didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER