Sökning: "Per Strömblad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Per Strömblad.

 1. 1. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem : Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap – didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER

 2. 2. Politik på stadens skuggsida

  Författare :Per Strömblad; Statsvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet; []
  Nyckelord :Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Politik på stadens skuggsida

  Författare :Per Strömblad; Sten Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; political participation; political efficacy; contextual effects; consequences of segregation; disadvantaged neighbourhoods; urban renewal programs; Stockholm; Statsvetenskap; politiskt deltagande; politisk tilltro; politiskt engagemang; kontextuella effekter; konsekvenser av segregation; fattiga bostadsområden; utsatta bostadsområden; offentliga åtgärdsprogram; storstadspolitik; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : Focusing on conditions in poor residential areas, this study examines how political en-gagement may be influenced by properties of the near environment. The casual relation-ships involved are known as ‘contextual effects’. LÄS MER

 4. 4. Challenging Rightlessness : On Irregular Migrants and the Contestation of Welfare State Demarcation in Sweden

  Författare :Amanda Nielsen; Helena Olofsdotter Stensöta; Per Strömblad; Ulf Mörkenstam; Mikael Spång; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; irregular migrants; undocumented migrants; amnesty; regularisation; social rights; welfare state; citizenship; human rights; discourse theory; Sweden; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the political struggles that followed after the appearance of irregular migrants in Sweden. The analysis starts from the assumption that the group’s precarious circumstances of living disrupted the understanding of Sweden as an inclusive society and shed light on the limits of the welfare state’s inclusionary ambitions. LÄS MER

 5. 5. Vinna eller försvinna? : De politiska nätverkens betydelse i kampen om en plats i riksdagen

  Författare :Sara Fransson; Per Strömblad; Mats Sjölin; Susanne Wallman-Lundåsen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Flexible list systems; preferential votes; political networks; nomination processes; Sweden; Civic Voluntarism Model; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Focusing on national election campaigns in Sweden, this study examines how candidates’ political networks may influence who becomes member of Parliament in a flexible list system. Flexible list systems enable candidates placed on a non-eligible seat during the nomination process within the party organization, to still get elected via the voters’ optional preferential votes. LÄS MER