Sökning: "fredrik"

Visar resultat 1 - 5 av 1235 avhandlingar innehållade ordet fredrik.

 1. 1. Assessment of safety characteristics for Li-ion battery cells by abuse testing

  Författare :Fredrik Larsson; Carl Fredrik Larsson; SP Elektronik.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; overcharge; Lithium-ion; toxic gases; abuse test; thermal runaway; short circuit; safety; battery; fire;

  Sammanfattning : Despite the many advantages with lithium-ion batteries there can be disadvantages in form of safetyissues. In an abuse situation a Li-ion cell can undergo a thermal runaway releasing excessive heat,flammable and toxic gas emissions and eventually accompanied by dissembling/explosion and fire. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenters digitala studievardag : : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Fredrik Hanell; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the performance of TEWA systems

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Fredrik Johansson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Teknik; Technology; air defense; information fusion; performance evaluation; threat evaluation; TEWA; weapon allocation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : It is in military engagements the task of the air defense to protect valuable assets such as air bases from being destroyed by hostile aircrafts and missiles. In order to fulfill this mission, the defenders are equipped with sensors and firing units. To infer whether a target is hostile and threatening or not is far from a trivial task. LÄS MER

 4. 4. Quantum Correlations and Temperature Fluctuations in Nanoscale Systems

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science

  Författare :Fredrik Brange; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quantum transport; electronic entanglement; nanoscale thermodynamics; quantum calorimetry; Fysicumarkivet A:2019:Brange;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen berör två olika forskningsområden som är relaterade till fysiken för nanosystem. Det första området rör kvantkorrelationer och sammanflätning mellan elektroner i nanosystem, med ett särskilt fokus på hur man kan generera elektronisk orbital sammanflätning på tidsskalor mycket kortare än dekoherenstiden och hur man kan göra detektionen av sammanflätning enklare experimentellt. LÄS MER

 5. 5. På jakt efter språk : : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Fredrik Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; critical literacy; school subject Swedish; mother tongue subjects; upper secondary school; language development; subject didactics; writing instruction; explicit teaching; invisible pedagogy; metalanguage; grammar instruction; genre pedagogy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett gemensamt drag i befintlig forskning är att språkliga delar av gymnasieskolans svenskämne framstår som diffusa och tycks sakna kärna och teoretisk ram. Syftet med avhandlingen På jakt efter språk är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. LÄS MER