Sökning: "fredrik"

Visar resultat 1 - 5 av 2564 avhandlingar innehållade ordet fredrik.

 1. 1. Quæ fuerit educandi ratio Romanorum ante libertatem amissam adumbrata descriptio

  Författare :Lars Fredrik Kumlin; Carl Fredrik Bergstedt; Ulrik Ferdinand Flach; Fredrik August Thavenius; Anders Gustaf Bogren; Lars Fredrik Kumlin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sophocles sorgespel. 6. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld af Johan Fredrik Gjörcke af Vermlands å Gustavianska lärosalen den 28 mars 1839 f. m

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Johan Fredrik Gjörcke; Vilhelm Fredrik Palmblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aischylos sorgespel. 8. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld ... af Fredrik Wåhlstedt Götheborgare. å Gustavianska lärosalen den 23 april 1842 p. v. t. f. m

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Fredrik Wåhlstedt; Vilhelm Fredrik Palmblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aischylos sorgespel. 20. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld ... af Carl Fredrik Ryberg Östgöthe. å gustavianska lärosalen den 26 april 1843 p. v. t. e. m

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Carl Fredrik Ryberg; Vilhelm Fredrik Palmblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aischylos sorgespel. 7. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld af Christian Fredrik Lindman Östgöthe . Riddarh. stip. å Gustavianska lärosalen den 20 april 1842 p. v. t. e. m

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Christian Fredrik Lindman; Vilhelm Fredrik Palmblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER