Sökning: "fredrik"

Visar resultat 1 - 5 av 1473 avhandlingar innehållade ordet fredrik.

 1. 1. Assessment of safety characteristics for Li-ion battery cells by abuse testing

  Författare :Fredrik Larsson; Carl Fredrik Larsson; SP Elektronik.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; overcharge; Lithium-ion; toxic gases; abuse test; thermal runaway; short circuit; safety; battery; fire;

  Sammanfattning : Despite the many advantages with lithium-ion batteries there can be disadvantages in form of safetyissues. In an abuse situation a Li-ion cell can undergo a thermal runaway releasing excessive heat,flammable and toxic gas emissions and eventually accompanied by dissembling/explosion and fire. LÄS MER

 2. 2. Demosthenes första Olynthiska tal med Philosophiska Facultetens ssamtycke och under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... för Philosophiska Graden översatt och utgifvet af Johan Gottfrid Mineur af Uplands Nation. Försvaras på Gustavianska Lärosalen den 10 Junii 1845 p. v. t. e. m

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Johan Gottfrid Mineur; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1845]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. [Biōnos tou Smyrnaiou eidyllion A.] Bions från Smyrna första idyll, hvilken med Philosophiska Facultetens i Upsala samtycke och under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... för philosophiska graden översatt och utgiven af Per Sam. Theodor Ingeström Östgöthe. Flod. Stip. kommer att till offentlig granskning framställas på Gustavianska Lärosalen den 3 Nov. 1847 p. v. t. f. m

  Detta är en avhandling från Upsala Wahlström et C

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1847]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aeschines Atheniensis ad Philippum Macedoniæ regem legatus. Dissertatio quam ... præside Mag. Vilhelmo Frid. Palmblad ... pro gradu philosophico ... auctor Carolus Vilhelmus Aug. Tham nob. Ostrogothus stip. ord. eqv. in Audit. Gustav. die XXVIII Maji MDCCCXXXVI. H. P. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Carolus Vilhelmus Aug. Tham; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1836]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Apollonii Rhodii Argonautica Suethice reddita ... præside Mag. Vilhelmo Frid. Palmblad ... pro gradu philosophico p. p. auctor Abrah. Wilh. Sillén nob. Westm.-Dalec. stip. ord. equestr. In Audit. Gustav. die X Junii MDCCCXXXVI. H. P. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Abrah. Wilh. Sillén; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1836]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER