Sökning: "Bolor Naranhuu"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bolor Naranhuu.

  1. 1. Studies on Poverty in Mongolia

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Bolor Naranhuu; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Economics of development; Utvecklingsekonomi; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Mongolia; Transaction costs; Trade liberalization; Chronic poverty; Transient poverty; Inequality; Vulnerability; Poverty; Growth;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen studerar olika aspekter av fattigdom i Mongoliet, bland annat skattningar av dess storlek, effekter av fördelning och tillväxt förändringar samt olika policy besluts inverkan. Kapitel två analyserar förhållandet mellan fattigdom, tillväxt och ojämlikhet i Mongoliet. LÄS MER