Sökning: "marginalisation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet marginalisation.

 1. 1. Conflict, marginalisation and transformation African migrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Jonathan Ngeh; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migrants; conflicts; racism; transformation; Cameroon; Somalia; Sweden; construction of otherness; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Migrants from the Global South, coming to Sweden predominantly since the 1980s, have become a major focus of public discussions about immigration. The fears of and resentments toward the migrant ‘other’ appear to have shifted from European migrants to migrants of the Global South. LÄS MER

 2. 2. Entering Modernity: The Marginalisation of the Poor in the Developing Countries. An Account of Theoretical Perspectives from the 1940's to the 1980's

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Adriana Copes; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dynamic interplay; Zweckrationalität; Wertrationalität; modernity; marginalisation; development; marginality; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta samhällsvetarna har betrakat de fattiga i utvecklingsländerna as marginella perse: de saknar de psykologiska förutsättningarna för att handla rationellt. Med min avhandling vill jag argumentera mot detta perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar : En studie av hur invandrarskap formas i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Prisma

  Författare :Ann Runfors; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnic relations; structuration theory; social categorisation; normality; deviance; integration; marginalisation; fieldwork; elementary schools; teachers; immigrant children; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is based on fieldwork carried out during the 1990s in three primary and secondary local authority schools in Stockholm where the teaching staff dealt with questions related to immigration and integration as part of their daily work. The aim is to describe and analyse the attention the teaching staff devoted to the category of immigrant children and to illuminate how this attention generated particular conditions for these children. LÄS MER

 4. 4. Berättelser från en välfärdsstat : Om förståelse av marginalisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen

  Författare :Anita Rönneling; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; exclusion; marginalisation; living conditions; welfare state; immigrants; individual and structural; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is based on two research projects, both of which are linked to concepts such as exclusion, marginalisation and other related themes. CASE, the project that forms the principal basis for the dissertation, is a comparative study of “social exclusion” in seven European countries whose objective has been to illuminate those situations in people’s lives that involve difficulties and that may or may not have been resolved satisfactorily. LÄS MER

 5. 5. Making the Poor Work: Social Assistance and Activation in Sweden

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Anders Giertz; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; social assistance; activation; welfare-to-work; marginalisation; social exclusion; Social problems and welfare; immigration; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utformningen av fattigvården och de arbetskrav man ställer på mottagarna har alltid varit kontroversiella frågor i socialpolitiken, såväl under fattig- och arbetshusens tidsålder under 1800-talet, som i nuvarande diskussioner om socialbidrag och aktivering av bidragstagarna. Den första delen av avhandlingen diskuterar begreppen fattigdom, marginalisering och social uteslutning (social exclusion), och fortsätter med en genomgång av aktivringsåtgärder för mottagare av socialbidrag. LÄS MER