Sökning: "Stefan Höjelid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stefan Höjelid.

  1. 1. Sovjetbilden i nordisk press. Svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt agerande

    Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

    Författare :Stefan Höjelid; [1991]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell politik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER