Sökning: "Comparative studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1069 avhandlingar innehållade orden Comparative studies.

 1. 1. Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet

  Författare :Ingrid Lindell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det förlorade paradiset en studie i Göran Tunströms Sunneromaner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 2003

  Författare :Skans Kersti Nilsson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; comparative literature; phenomenology; bible; typology; poetics; aesthetics; narratology; ethics; göran tunström; microcosmos; macrocosmos; Göran Tunström; Comparative Literature; Phenomenology; Micro- macrocosmos; Bible; Typology; Poetics; Aesthetics; Narratology; Ethics;

  Sammanfattning : The writings of Göran Tunström (1937 – 2000) are closely linked with his birthplace, Sunne in Värmland. His four ’Sunne Novels’, De heliga geograferna (1973; ’The Holy Geographers’), Guddöttrarna (1976; ’The Goddaughters’), Juloratoriet (1983; The Christmas Oratorio, 1995) and Tjuven (1986; ’The Thief’) form the subject of this thesis. LÄS MER

 3. 3. Romans Interpreted : A Comparative Analysis of the Commentaries of Barth, Nygren, Cranfield and Wilckens on Paul´s Epistle to the Romans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Cristina Grenholm; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; Genusvetenskap; Gender Studies; Interpretation; Romans; Barth; Nygren; Cranfield; Wilckens; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the problem of how to explain different interpretations of Paul's Epistle to the Romans in the four contemporary commentaries of Karl Barth, Anders Nygren, Charles Cranfield and Ulrich Wilckens. The purpose of this study is to put forward and analyse the different interpretations given by the commentators and to examine some ways in which these differences may be explained. LÄS MER

 4. 4. Verb complementation in Swedish and other Germanic languages studies in comparative syntax

  Detta är en avhandling från Stockholm : Skriptor

  Författare :Sture Ureland; Umeå universitet.; [1973]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hellraiser : om Clive Barkers film

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Anna Arnman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; Horror; genre; body; monstrous; aesthetics; Cenobites; sexuality; family; house; religion; 80´s horror films; Monstrous; Aesthetics; Sexuality; Family; House; Religion; Konstvetenskap; Art History; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Genre; General and comparative literature; Body;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag kommer i denna avhandling att resonera kring frågor om skräckfilm som genre och studera hur Hellraiser förhåller sig till dess teman och problem. Hellraiser är en skräckfilm och således, på gott och ont, bunden till en kontroversiell genre. LÄS MER