Sökning: "regional utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade orden regional utveckling.

 1. 1. Ekonomisk tillväxtmotor : Mälardalsrådets konstruktion av regional utveckling

  Författare :Anna Boman; Peter Dobers; Magnus Linderström; Eva Friman; Johan Hedrén; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; regions; regional cooperations; regional development; sustainable development; Council of the Mälar Region; critical social science method; discourse; regioner; regionala samarbeten; regional utveckling; hållbar utveckling; Mälardalsrådet; kritisk samhällsvetenskaplig metod; diskurs; Business and economics; Ekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : As current capital accumulates in more flexible ways and is more often than before distinguished from national states, the options and possibilities for governments to control these financial flows change. Establishing regions and regional cooperation are seen as ways for governments to ensure continued economic growth. LÄS MER

 2. 2. Learning Destinations : The complexity of tourism development

  Författare :Laila Gibson; Sven-Erik Karlsson; Lars Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER

 3. 3. Organising Regional Innovation Support : Sweden's Industrial Development Centres as Regional Development Coalitions

  Författare :Marie-Louise Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lnnovation support organisations; lnnovation policy; Learning organisations; Development coalitions; Partnership; Organisationai capabilities; Economic geography of innovation; Learning regions; Socio-cultural and institutional context; Path-dependency; Sweden; Finspång; Gnosjö; Tekniska innovationer; regional utveckling; regionalpolitik; innovation; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This PhD dissertation examines the issues of institutional and policy learning often referred to in discussions about innovation policy in the literature on economic geography of innovation, systems of innovation, and learning regions. A central argument is that in order to enhance OUTknowledge of this learning dimension in innovation policy we need to focus on the level at which much innovation policy is organised and implemented, i. LÄS MER

 4. 4. Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt : Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram

  Författare :Johan Grinbergs; Anders Lundström; Erik Lindhult; Lennart Svensson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspartnerskap; partnerskap; regional utveckling; entreprenörskap; tillväxt; organisering; prat; handling; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : During the first decade of the 21st century, there has been a shift in the view of what role regions should play in the creation of growth. From being governed from a national level more and more of the responsibility of creating growth is being transferred to a regional level. LÄS MER

 5. 5. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER