Sökning: "tvärsektoriell styrning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden tvärsektoriell styrning.

 1. 1. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 2. 2. Reconstructing Noah’s ark : Integration of climate change adaptation into Swedish public policy

  Författare :Erik Glaas; Anna Jonsson; Carina Keskitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Adaptation; climate change; policy integration; Sweden; vulnerability; Anpassning; klimatförändringar; policyintegrering; Sverige; sårbarhet;

  Sammanfattning : Due to expected impacts such as flooding, landslides, and biodiversity loss, climate change adaptation has become recognized as an inevitable part of climate change policy and practice. However, our understanding of how to organize the management of adaptation is lacking, and few concrete measures have yet been implemented. LÄS MER