Sökning: "Maritta Soininen"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Maritta Soininen.

 1. 1. Samhällsbilder i vardande : politisk socialisation och den finska andra generationen

  Författare :Maritta Soininen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 3. 3. Exkludering av invandrare i stadspolitiken : makt och maktlöshet i Örebro 1980-2000

  Författare :Marcus Johansson; Abdul Khakee; Ingemar Elander; Maritta Soininen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; exclusion; urban politics; immigrants; Swedes; policy analysis; discourse analysis; labour market; housing; culture; statskunskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse power structures and processes of exclusion between Swedes and immigrants in Örebro. The study applies a monopolistic approach to show that Swedes exclude immigrants to maintain a dominant power position. Exclusion is understood as a process resulting from asymmetric power relations. LÄS MER

 4. 4. De små medlens betydelse : Om meningsskapande, mångtydighet och styrning i offentlig förvaltning

  Författare :Christofer Lindgren; Maritta Soininen; Göran Sundström; Erik Hysing; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; governance; sensemaking; sensegiving; public administration; steering; cross-cutting policies; offentlig förvaltning; governance; styrning; tjänstemän; sensemaking; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Some policy work within public administrations these days seems to rely heavily on individual officials’ efforts to make sense of new policy proposals and practices to other groups in their organizations. This is the case especially with local work on cross-cutting issues such as gender and equal treatment policies, children’s rights issues, sustainability and climate policies etc. LÄS MER

 5. 5. Styrning av lokala integrationsprogram : Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet

  Författare :Martin Qvist; Maritta Soininen; Magnus Dahlstedt; Göran Sundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; refugee reception; governance; institutions; networks; professional norms; isomorphism; public administration; Integrationspolitik; flyktingmottagande; styrning; institutioner; nätverk; professionella normer; isomorfism; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. LÄS MER