Sökning: "policy implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 393 avhandlingar innehållade orden policy implementation.

 1. 1. The politics of gender equality policy : a study of implementation and non-implementation in three Swedish municipalities

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ingrid Pincus; Örebro universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender equality; policy analysis; power; implementation; institutionalization; men; leadership; local authorities; nondecision-making; non-implementation; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The question raised in this thesis is why the implementation of the Swedish government’s gender equality policy for the most part comes to a halt when it is to be implemented in local organizations. Its aim, more concretely, is to investigate and analyze the role of men in political and administrative leadership positions when this policy is to be institutionalized in the operations of these organizations. LÄS MER

 2. 2. Locating Wind Power Policy The Mechanics of Policy Subsystem Interactions

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :David Newell; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy analysis; policy implementation; advocacy coalition framework; network management; wind power; renewable energy; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the drivers behind political decision-making and the policy outcomes resulting from political decisions. It is proposed that in policy processes where political decisions are made at multiple levels or across multiple policy subsystems, policy outcomes can be understood in terms of the mechanisms (i.e. LÄS MER

 3. 3. From the Soviet to the European Union A Policy Study of SME Assistance Organising in Lithuania

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads University

  Författare :Inga Narbutaité Aflaki; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy analysis; implementation; evaluation; policy structures; policy organising; self-organising; institutional change; SME policies; transition success; policy linkage; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Establishment of a policy linkage between particular outspoken societal needs and their realisation via the body political is critical for recently democratised polities. In Lithuania, a former Soviet bloc country undergoing a complex transition, an urge from various societal groups for successful and adequate policies exemplify the importance of this linkage. LÄS MER

 4. 4. Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan : ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997 - 2001

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Birgitta Rydén; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public policy; policy process; implementation; top-down; symbolic policy; hypothetical plicy; just in case policy; contextual factors; swedish defence policy; security policy; capability of adaption; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER