Sökning: "TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN"

Visar resultat 1 - 5 av 785 avhandlingar innehållade orden TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN.

 1. 1. Nordisk samhällsodontologi : Forskningsområden och forskarparadigm

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Elisabeth Wärnberg-Gerdin; Lennart Nordenfelt; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Community Dentistry; Content Analyses; Nordic Countries; Research areas; Researcher paradigms; Tandvård; Odontologi; Medicin; Samhällsmedicin; Socialmedicin; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is Nordic community dentistry, with the focus on its areas of research and its researcher paradigms. The main objective is to characterise and demarcate Nordic community dentistry research with the aid of empirical material.The dissertation includes four sub-studies. LÄS MER

 2. 2. Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Pia Petersson; Jane Springett; Kerstin Blomqvist; Ann Langius-Eklöf; Terese Bondas; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participatory action research; Story Dialogue Method; Health and social care; Organisational change; Leg ulcer care; Sense of Security; Discharge Planning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This dissertation covers the subject of how abstract concepts and complex situations can be concretized through research together with practitioners. The dissertation is based on four empirical studies. The researcher role, the practitioner participation and the methods for data collection and analysis have varied. LÄS MER

 3. 3. The significance of view of life in persons with Alzheimer's disease

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Westius; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; identity; life story; view of life; interview; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Making it possible for persons with Alzheimer‟s disease (AD) to retain a sense of identity and personal worth during the process of the disease poses a great challenge to caregivers. The objective of the study was to investigate if the view of life of persons with AD could be understood in the frame of their life story and to elucidate the role of view of life in connection to their sense of identity. LÄS MER

 4. 4. Från idé till gestaltningsförslag fallstudie från Projekt Konstpaus

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattningI vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 5. 5. The physiological impact of soccer on elite female players and the effects of active recovery training

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helena M. Andersson; Fawzi Kadi; Carl Johan Sundberg; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Football; Training; Recovery; Intermittent exercise; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Fysiologi; Physiology; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Female soccer is becoming more popular and professional in the world. There are, however, limited scientific data available on how elite female players respond to physical stress during soccer games. An effective recovery strategy following a game is important, because there are few recovery days between the games in international tournaments. LÄS MER