Sökning: "behov diagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden behov diagnos.

 1. 1. Participation and ICT : Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School

  Författare :Moa Yngve; Helena Hemmingsson; Helene Lidström; Elin Ekbladh; Ingeborg Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accommodations; assessment; education; environment; information technology; occupational therapy; rasch analysis; school activity; support; work;

  Sammanfattning : Introduction: The use of information and communication technology (ICT) has been highlighted over the past 20 years as a promising accommodation to improve participation in school activities among students with special educational needs (SEN). However, evidence is still needed. LÄS MER

 2. 2. To include or not to include : Teachers’ social representations of inclusion of students with Asperger syndrome

  Författare :Ann-Charlotte Linton; Christina Chaib; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Inclusion; Asperger diagnosis; mainstream teachers; social representations; Inkludering; Asperger diagnos; lärare; sociala representationer;

  Sammanfattning : Evidence on inclusive classrooms shows that successful implementation of inclusion can lead to increased social involvement, personal well-being and higher levels of academic performance compared with segregated provision. Despite these potential benefits inclusion of students with Asperger syndrome (AS) in the mainstream classroom is problematic. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Jönköping University; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 4. 4. Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd

  Författare :Git Blomberg; Johan Malmqvist; Gunvie Möllås; Johanna Lundqvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; special needs of education; children in need of special support; children s right to support; principal in preschool; preschool teacher;

  Sammanfattning : Licentiatuppsatsen handlar om förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd. Barns möjligheter till relationer, samspel och interaktion med sin omgivning påverkas av de förutsättningar som finns och skapas. LÄS MER

 5. 5. DNA methylation as a prognostic marker in clear cell Renal Cell Carcinoma

  Författare :Emma Andersson-Evelönn; Sofie Degerman; Magnus Hultdin; Göran Roos; Börje Ljungberg; Ralph Peeker; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clear cell renal cell carcinoma; DNA methylation; Prognosis; Clinical outcome; Epigenetic classifiers;

  Sammanfattning : Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common type of renal cell carcinoma worldwide. Metastatic ccRCC is correlated to poor prognosis whereas non-metastatic disease has a 5-year survival rate up to 90%. LÄS MER