Sökning: "översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade ordet översättning.

 1. 1. Begriplig EU-svenska? : Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Författare :Saga Bendegard; Björn Melander; Catharina Nyström Höög; Mona Blåsjö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 2. 2. Translating Lean Production : From Managerial Discourse to Organizational Practice

  Författare :Jostein Pettersen; Jörgen Eklund; Mattias Elg; Andreas Hellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Lean Production; Translation; Implementation; Organizational change; Lean Production; översättning; implementering; organisationsförändring; Business studies; Företagsekonomi; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The majority of organizational change efforts end in failure. These failures can often be ascribed to lack of understanding of the translation processes that accompany the implementation of management concepts. LÄS MER

 3. 3. Policyspridning som översättning : Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

  Författare :Björn Johnson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis discusses an alternative to the conventional policy diffusion approach, i.e. the social constructivist translation perspective. LÄS MER

 4. 4. Lost in Translation : Speech recognition and memory processes in native and non-native language perception

  Författare :Lisa Kilman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Speech perception; perceived disturbance; native; non-native; working memory; language proficiency; episodic long-term memory; Taluppfattning; upplevd störning; modersmål; ett andra språk; arbetsminne; språkfärdigheter; episodiskt långtids-minne;

  Sammanfattning : This thesis employed an integrated approach and investigated intra- and inter-individual differences relevant for normally hearing (NH) and hearing-impaired (HI) adults in native (Swedish) and non-native (English) languages in adverse listening conditions. The integrated approach encompassed the role of cognition as a focal point of interest as well as perceptualauditory and linguistic factors. LÄS MER

 5. 5. Att anlita översättning : Chaucer, Dryden, Arnold, Pound

  Författare :Claes Wahlin; Anders Cullhed; Helena Bodin; Andrew Chesterman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; translation studies; canon; classics; medieval literature; restoration; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis – Translation employed – Chaucer, Dryden, Arnold, Pound – investigates the motives and circumstances of translations of four authors/translators: Geoffrey Chaucer, John Dryden, Matthew Arnold and Ezra Pound. All four employ translation for purposes that exceed linguistically faithful transmission of a source text. LÄS MER