Sökning: "översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet översättning.

 1. 1. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 2. 2. Policyspridning som översättning : Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

  Detta är en avhandling från Björn Johnson, Arbetslivsinstitutet, 205 06 Malmö

  Författare :Björn Johnson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis discusses an alternative to the conventional policy diffusion approach, i.e. the social constructivist translation perspective. LÄS MER

 3. 3. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 4. 4. Fönstret mot öster Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797–2010, med en fallstudie av Nikolaj Gogols svenska mottagande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ruin

  Författare :Nils Håkanson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Översättning; Rysk litteratur; Slavic Languages; Slaviska språk;

  Sammanfattning : The Window to the East. Russian Literature in Swedish Translation 1797-2010, with a Case Study of the Swedish Reception of Nikolay GogolThis thesis examines the translation of Russian literature into Swedish 1797-2010, focusing on the relationship between translations and target culture images of the source culture. LÄS MER

 5. 5. Don Giovanni - Don Juan : om översättning av musikaliskt bunden text : en studie av Mozarts Da Ponte-opera Don Giovanni i sex svenska översättningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Marianne Tråvén; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musikvetenskap; Musicology; Mozart; opera; librettoöversättning; Da Ponte; Lorenzo; 1749-1838; Wolfgang Amadeus; 1756-1791 Don Giovanni; Da Ponte; Lorenzo; 1749-1838; Wolfgang Amadeus; 1756-1791 Don Giovanni; Översättning; musikalier; översättningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER