Sökning: "Ragnar Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Ragnar Andersson.

 1. 1. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 2. 2. Safety promotion and injury surveillance with special focus on young people´s club sports Challenges and possibilities

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Stefan Backe; Staffan Janson; Toomas Timpka; Ragnar Andersson; Marie Hasselberg; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Climbing injury; Injury surveillance; Sport safety policies; Safety inspections; Self-reported health; Sport injury.; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Physical activity in youth has many benefits, but parallel to these benefits, sport related injuries pose considerable risks.  It is important to public health to address sport related injuries, particularly those affecting young people, who comprise the majority of participants in organised sport in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Assessing the effects of societal injury control interventions

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Carl Bonander; Ragnar Andersson; Sven Bremberg; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; causal inference; epidemiology; injury; time series analysis; impact evaluation; Risk and Environmental Studies; Risk- och Miljöstudier;

  Sammanfattning : Injuries have emerged as one of the biggest public health issues of the 21th century. Yet, the causal effects of injury control strategies are often questioned due to a lack of randomized experiments. LÄS MER

 4. 4. Societal risk and safety management Policy diffusion, management structures and perspectives at the municipal level in Sweden

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Johansson; Inge Svedung; Ragnar Andersson; Diana Stark-Ekman; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; societal risk and safety management; risk management; safety management; safety work; risk governance; policy implementation; planning; injury; accident; risk; safety; security; health; public health; prevention; promotion.; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : This compilation thesis investigates risk and safety management at the Swedish local governmentallevel. It sets special focus on municipal implementation of overall international and nationalstrategies and objectives regarding holistic, cross-sectorial and multi-strategic risk and safetywork, and the prevention of accidents and injuries. LÄS MER

 5. 5. Economic development and injury mortality Studies in global trends from a health transition perspective

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Syed Moniruzzaman; Ragnar Andersson; Karin Melinder; Hans Rosling; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; injury; suicide; economic development; health transition; demographic transition; homicide; road traffic injury; fall injury; mortality; GDP per capita; GNP per capita; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Globally, injury is a major public health problem. The extent of the problem varies considerably by demographic subgroups, regions and national income. LÄS MER