Sökning: "Charlotta Charlotta"

Visar resultat 1 - 5 av 193 avhandlingar innehållade orden Charlotta Charlotta.

 1. 1. Mind the Gap : Essays on Explanations of Gender Wage Inequality

  Författare :Charlotta Magnusson; Michael Tåhlin; Charlotta Stern; Gunn Elisabeth Birkelund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender wage gap; labour market; occupational prestige; devaluation theory; work-family balance; Sweden; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The gender wage gap is accounted for to a substantial degree by the sex composition of occupations. The present thesis examines the mechanisms that produce this pattern. In particular, the theory of devaluation, currently the most widely accepted sociological explanation, is tested. LÄS MER

 2. 2. Locating Wind Power Policy : The Mechanics of Policy Subsystem Interactions

  Författare :David Newell; Simon Matti; Sverker Jagers; Charlotta Charlotta; Erik Hysing; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; policy analysis; policy implementation; advocacy coalition framework; network management; wind power; renewable energy; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the drivers behind political decision-making and the policy outcomes resulting from political decisions. It is proposed that in policy processes where political decisions are made at multiple levels or across multiple policy subsystems, policy outcomes can be understood in terms of the mechanisms (i.e. LÄS MER

 3. 3. The Old, the New and the Unknown : The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden

  Författare :Charlotta Forss; Mats Hallenberg; Henrik Ågren; Kristiina Savin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historical geography; Ottoman Empire; colonial America; conceptual history; history of knowledge; history of cartography; history of science; religious geography; early modern history; historisk geografi; kartografi; begreppshistoria; kunskapshistoria; Osmanska riket; vetenskapshistoria; religiös geografi; tidigmodern historia; det koloniala Amerika; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigates early modern ways of looking at the world through an analysis of what the continents meant in three settings of knowledge making in seventeenth-century Sweden. Combining text, maps and images, the thesis analyses the meaning of the continents in, first, early modern scholarly ‘geography’, second, accounts of journeys to the Ottoman Empire and, third, accounts of journeys to the colony New Sweden. LÄS MER

 4. 4. EMBRYONIC GLIA AND FOREBRAIN NEUROGENESIS; in vitro generation and differentiation of telencephalic neurons

  Författare :Charlotta Skogh; Neurobiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; beta tubulin III; GFAP; RC2; Neurology; neuropsychology; neurofysiologi; DARPP-32; retinoic acid; serum; EGF; co-culture; cell culture; striatum; LGE; progenitor; precursor; radial glia; region specific; development; CNS; mouse; human; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi;

  Sammanfattning : The current thesis is aimed to increase our understanding of the generation and differentiation of telencephalic neurons, with emphasis on the role of glial cells in these processes. Using in vitro methods we have studied the role of glial cells in neurogenesis, inheritance of genetic regional specification, and influence on differentiation of neurons. LÄS MER

 5. 5. BDSM : paradoxernas praktiker

  Författare :Charlotta Carlström; Institutionen för socialt arbete (SA); []
  Nyckelord :BDSM; Meaning-making; Sexuality; Sexual minorities; Gender; Norms; Heteronormativity; Bodily Sensations; Spirituality; Power; Discourse; Ethnography; Community;

  Sammanfattning : BDSM är en akronym för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism som används för att beskriva flera, ofta sexuella, former av beteenden och uttryck, där ett utforskande av makt är centralt. Avhandlingens syfte är att söka förståelse för BDSM som en dynamisk, komplex och kollektiv företeelse. LÄS MER