Sökning: "1900-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet 1900-tal.

 1. 1. Ta sig hem : Skönlitterära skildringar av kvinnan och hemmet från tidigt 1900-tal

  Författare :Sara Pärsson; Elina Druker; Maria Andersson; Åsa Arping; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; spatial literary studies; home; Elin Wägner; Selma Lagerlöf; Moa Martinson; domesticity; gender; 20th century; women´s suffrage; Sara Ahmed; orientation; Iris Marion Young; privacy; women writers; hem; hemmet i litteraturen; Elin Wägner; Selma Lagerlöf; Moa Martinson; rum i litteraturen; rumsliga litteraturstudier; genus; privatliv; 1900-tal; Sara Ahmed; Iris Marion Young; kvinnlig rösträtt; svensk litteratur; hemskildring; bostadsskildring; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine how the concept of home is constructed in novels by Swedish female authors from the early 20th century. This includes analysing how the dwellings of the main characters are depicted and what ideas are expressed concerning practices of the home. LÄS MER

 2. 2. En förbindelse med en större värld : Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal

  Författare :Charlotte Nilsson; Mediehistoria; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; mail order; media history; Åhlén Holm; advertising; catalogue; sales agency; media event; commercial literacy; Sweden; countryside; everyday life; early 20th century; infrastructure; postorder; mediehistoria; Åhlén Holm; annonsering; katalog; agentur; mediehändelse; infrastruktur; reklamkunnighet; Sverige; landsbygd; vardagsliv; tidigt 1900-tal;

  Sammanfattning : This thesis examines mail order in early 20th-century Sweden from the perspective of media history. Its aim is to study the mediated encounter between the foremost mail-order company in Sweden, Åhlén & Holm, and its audience, in order to answer the question of what this mediated link meant for the living conditions and conceptual worlds of the contemporary audience, as well as for the advancement of a Swedish consumer society. LÄS MER

 3. 3. Lukten från Örebro Pappersbruk : föroreningsmotstånd och teknikval under tidigt 1900-tal

  Författare :Kristina Söderholm; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : En vanligt förekommande uppfattning är att den svenska industrin tvingades tillämpa miljövänligare produktionstekniker först i och med den moderna miljölagstiftningen under senare hälften av 1900-talet. Det övergripande syftet med denna uppsats är dock att studera hur en miljökonflikt, dess förlopp och resultat, kom att påverka teknikvalet inom ett svenskt pappers- och massaproducerande företag redan under tidigt 1900-tal. LÄS MER

 4. 4. Den självstyrda periferin : Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890-1970

  Författare :Gustav Berry; Esbjörn Larsson; Anne Berg; Ida Lidegran; Fay Lundh Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agricultural education; domestic education; rural history; social history; 20th century; agarhistoria; 1900-tal; socialhistoria; landsbygd; utbildningshistoria; Utbildningssociologi; Sociology of Education; Historia; History;

  Sammanfattning : Through the formation and development of industrial societies between 1890 and 1970, rural life and agriculture in Europe were made subject to a high degree of social, economic and political planning. This phenomenon of rural governance in the age of high modernity is explored in this thesis, which analyzes the governance of the Swedish countryside through studies of rural domestic education. LÄS MER

 5. 5. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER