Sökning: "1900-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet 1900-tal.

 1. 1. En förbindelse med en större värld : Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal

  Författare :Charlotte Nilsson; Mediehistoria; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; mail order; media history; Åhlén Holm; advertising; catalogue; sales agency; media event; commercial literacy; Sweden; countryside; everyday life; early 20th century; infrastructure; postorder; mediehistoria; Åhlén Holm; annonsering; katalog; agentur; mediehändelse; infrastruktur; reklamkunnighet; Sverige; landsbygd; vardagsliv; tidigt 1900-tal;

  Sammanfattning : This thesis examines mail order in early 20th-century Sweden from the perspective of media history. Its aim is to study the mediated encounter between the foremost mail-order company in Sweden, Åhlén & Holm, and its audience, in order to answer the question of what this mediated link meant for the living conditions and conceptual worlds of the contemporary audience, as well as for the advancement of a Swedish consumer society. LÄS MER

 2. 2. Lukten från Örebro Pappersbruk : föroreningsmotstånd och teknikval under tidigt 1900-tal

  Författare :Kristina Söderholm; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : En vanligt förekommande uppfattning är att den svenska industrin tvingades tillämpa miljövänligare produktionstekniker först i och med den moderna miljölagstiftningen under senare hälften av 1900-talet. Det övergripande syftet med denna uppsats är dock att studera hur en miljökonflikt, dess förlopp och resultat, kom att påverka teknikvalet inom ett svenskt pappers- och massaproducerande företag redan under tidigt 1900-tal. LÄS MER

 3. 3. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 4. 4. Flickan i medicinen : ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Författare :Anna-Karin Frih; Christina Carlsson Wetterberg; Ann-Sofie Ohlander; Kari Melby; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; History; Historia; History of medicine; Medicinens historia; Gender studies; Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER

 5. 5. Censur och propaganda : svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier = [Censorship and propaganda] : [Swedish information policy in the early decades of the twentieth century]

  Författare :Svenbjörn Kilander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Informationspolitik; historia; 1900-tal; History subjects; Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER