Sökning: "INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS"

Visar resultat 1 - 5 av 882 avhandlingar innehållade orden INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS.

 1. 1. Nordisk samhällsodontologi : Forskningsområden och forskarparadigm

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Elisabeth Wärnberg-Gerdin; Lennart Nordenfelt; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Community Dentistry; Content Analyses; Nordic Countries; Research areas; Researcher paradigms; Tandvård; Odontologi; Medicin; Samhällsmedicin; Socialmedicin; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is Nordic community dentistry, with the focus on its areas of research and its researcher paradigms. The main objective is to characterise and demarcate Nordic community dentistry research with the aid of empirical material.The dissertation includes four sub-studies. LÄS MER

 2. 2. Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Pia Petersson; Jane Springett; Kerstin Blomqvist; Ann Langius-Eklöf; Terese Bondas; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participatory action research; Story Dialogue Method; Health and social care; Organisational change; Leg ulcer care; Sense of Security; Discharge Planning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This dissertation covers the subject of how abstract concepts and complex situations can be concretized through research together with practitioners. The dissertation is based on four empirical studies. The researcher role, the practitioner participation and the methods for data collection and analysis have varied. LÄS MER

 3. 3. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. LÄS MER

 4. 4. The significance of view of life in persons with Alzheimer's disease

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Westius; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; identity; life story; view of life; interview; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Making it possible for persons with Alzheimer‟s disease (AD) to retain a sense of identity and personal worth during the process of the disease poses a great challenge to caregivers. The objective of the study was to investigate if the view of life of persons with AD could be understood in the frame of their life story and to elucidate the role of view of life in connection to their sense of identity. LÄS MER

 5. 5. En kluven tid? En studie av idéer och föreställningar om vetenskap och kunskap i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Mobjörk; Johan Hedrén; Björn-Ola Linnér; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge production; sustainable development; environmental research; science studies; research policy; sociology of science; philosophy of science; Miljöforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : During the 1990's an increased debate concerning a new way of funding, organising and doing research is discernible. Characteristic elements in this are: collaboration between university and industry, context of application, user orientation and interdisciplinarity. LÄS MER