Sökning: "INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS"

Visar resultat 1 - 5 av 450 avhandlingar innehållade orden INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS.

 1. 1. Nordisk samhällsodontologi : Forskningsområden och forskarparadigm

  Författare :Elisabeth Wärnberg-Gerdin; Lennart Nordenfelt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Community Dentistry; Content Analyses; Nordic Countries; Research areas; Researcher paradigms; Tandvård; Odontologi; Medicin; Samhällsmedicin; Socialmedicin; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is Nordic community dentistry, with the focus on its areas of research and its researcher paradigms. The main objective is to characterise and demarcate Nordic community dentistry research with the aid of empirical material.The dissertation includes four sub-studies. LÄS MER

 2. 2. En kluven tid? : En studie av idéer och föreställningar om vetenskap och kunskap i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA

  Författare :Malin Mobjörk; Johan Hedrén; Björn-Ola Linnér; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge production; sustainable development; environmental research; science studies; research policy; sociology of science; philosophy of science; Miljöforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : During the 1990's an increased debate concerning a new way of funding, organising and doing research is discernible. Characteristic elements in this are: collaboration between university and industry, context of application, user orientation and interdisciplinarity. LÄS MER

 3. 3. Arkitektur och social ingenjörskonst : Studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning

  Författare :Ulf Sandström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Architecture; Town Planning; Housing Research; Technocracy; Social Engineering; Technology Studies; Politics; Functionalism; Bibliographies; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Artefacts are by definition artificial objects: human creations whose form and function are the result of planned actions. It would appear reasonable to assert that our attitude towards artefacts reveals specific sides of our personality and social organization. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbildning mellan träindustri och akademi : en studie av dess förutsättningar och möjligheter

  Författare :Johan Palm; Thomas Thörnqvist; Lena Fritzén; Leif Jonsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Research collaboration; Joint research; Knowledge development; Theory and practice; Participatory observation; Wood timber industry.; Forskningssamverkan; Kunskapsbildning; Teori och praktik; Deltagande observation; Träindustri. Tekniköverföring; Samverkan industri och akademi.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Small and medium-sized enterprises badly need new knowledge. Their need is constantly increasing due to the market demand for custom-designed products, which means companies must be more flexible. Wood processing companies are having difficulty establishing contact with academia in order to meet this need. LÄS MER

 5. 5. Imagining Urban Gardening Space : An Ethnographic Study of Urban Gardening in Sweden

  Författare :Ida Åberg; Charlotte Fridolfsson; Jörgen Ödalen; Anna Kaijser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public space; urban gardening; Sweden; post-structuralism; psychoanalysis; ethnography;

  Sammanfattning : Urban gardening is a phenomenon that increasingly occupies the limited space in cities. In discourse, urban gardening is constructed as a positive element and as something that can build a productive environment in urban areas. However, using urban space for gardening raises questions about the delimitations of public space. LÄS MER