Sökning: "EU"

Visar resultat 1 - 5 av 737 avhandlingar innehållade ordet EU.

 1. 1. EU-undervisning En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Peter Wall; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum studies; EU; Swedish National Politics; Civics; Lower Secondary Education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study focuses on, and explores the curriculum content and resources used when teaching on the European Union (EU) and EU-questions within civics education at lower secondary level in Sweden. The research findings have been examined from a ‘best practice’ perspective in relation to subject matter which is seen as positive in the context of political participation. LÄS MER

 2. 2. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Eduardo Gill-Pedro; [2016-09-15]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Sammanfattning : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. LÄS MER

 3. 3. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 4. 4. Tjänstepensionen möter EU-rätten : Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Caroline Johansson; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetsrätt; EU; inre marknadsrätt; tjänstepension; flernivåstyrning; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning :  The occupational pension constitutes an important part of the total pension for most employees in Sweden. The large part of the occupational pension plans are decided through collective agreement on confederate level and the social partners are given a large scope regarding contributions, requirements and administration. LÄS MER

 5. 5. Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Magnus Lindh; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanisation; Europeanization; Fusion approaches; Micro fusion framework; Regional action; Multilevel governance; Western Sweden; West Sweden; Europeisering; fusionsansatsen; makrofusionstesen; micro fusion framework; sammanvävt flernivåsystem; Västsvenska regionen; West Sweden; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores perceptions and preferences on regional action in EU-related frameworks among regional actors in Western Sweden. Building upon the literature on Europeanisation and the Fusion approach, three dimensions of Europeanisation are clarified and explored– download, upload and crossload – and together with a set of five variables that constitute the Micro Fusion Framework; a comprehensive analytical tool is developed. LÄS MER