Sökning: "EU"

Visar resultat 1 - 5 av 892 avhandlingar innehållade ordet EU.

 1. 1. Begriplig EU-svenska? : Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Författare :Saga Bendegard; Björn Melander; Catharina Nyström Höög; Mona Blåsjö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 2. 2. EU-undervisning : En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå

  Författare :Peter Wall; Hans Lödén; Malin Stegmann-McCallion; Lee Miles; Cecilia Arensmeier; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum studies; EU; Swedish National Politics; Civics; Lower Secondary Education; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study focuses on, and explores the curriculum content and resources used when teaching on the European Union (EU) and EU-questions within civics education at lower secondary level in Sweden. The research findings have been examined from a ‘best practice’ perspective in relation to subject matter which is seen as positive in the context of political participation. LÄS MER

 3. 3. När EU kom till byn : LEADER II - ett sätt att styra landsbygdens utveckling

  Författare :Lars Larsson; Ulf Wiberg; Anders Malmberg; Erik Westholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; political geography; governance; rural development; LEADER II; partnership; region; capacity to act; EU; Sweden; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse changes in political and territorial organisation that followed the introduction and implementation of the EU initiative for rural development, LEADER II, in Sweden. Focusing on the actors involved, the LEADER process is analysed from three perspectives: local democracy; the construction of regions; and the political capacity to act. LÄS MER

 4. 4. Tjänstepensionen möter EU-rätten : Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

  Författare :Caroline Johansson; Petra Herzfeld Olsson; Jane Reichel; Hans Petter Graver; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; arbetsrätt; EU; inre marknadsrätt; tjänstepension; flernivåstyrning; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning :  The occupational pension constitutes an important part of the total pension for most employees in Sweden. The large part of the occupational pension plans are decided through collective agreement on confederate level and the social partners are given a large scope regarding contributions, requirements and administration. LÄS MER

 5. 5. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  Författare :Eduardo Gill-Pedro; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Sammanfattning : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. LÄS MER