Sökning: "språkbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet språkbruk.

 1. 1. Språkbruk, skämt och kön : Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Författare :Maria Ohlsson; Mats Thelander; Viveka Adelswärd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Language use; gender; joking; indexicality; social meaning; social identity; pragmatic competence; theories of verbal humour; semantic structure; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is constituted by linguistic means. LÄS MER

 2. 2. Brandvägg : ord och handling i en yrkesutbildning

  Författare :Anna-Lena Göransson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel; Svenska; Swedish;

  Sammanfattning : När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER

 3. 3. Kulturpolitik : Formeringen av en modern kategori

  Författare :My Klockar Linder; Peter Josephson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Johan Östling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :cultural policy; formation process; historical category; assemblage; history of the present; historicise; governmentality; history of language usage; knowledge production; the Culture Council; Sweden; 1900s; kulturpolitik; kategoriformering; historisk kategori; ansamlingsarbete; historisera; governmentality; språkbruk; kunskapsproduktion; utredningen Kulturrådet; Sverige; 1900-tal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the formation of Swedish cultural policy in the twentieth century and the emergence of a modern concept of cultural policy. The aim is to historicise this concept by opening up the process through which it was established. LÄS MER

 4. 4. Svenska i engelskspråkig skolmiljö : Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser

  Författare :Maria Lim Falk; Hans Strand; Olle Josepshon; Catharina Nyström Höög; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; CLIL content- and language-integrated learning ; subject-based communicative competence; language choice; code-switching; Swedish; upper secondary students; classroom interaction; communicative activities; activity types; text analysis; functional grammar; text activities; ethnography; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to determine how English-language teaching in Sweden influences the subject-based communicative competence and language development in Swedish of upper secondary students. The focus is thus on the students’ mother tongue, i.e. LÄS MER

 5. 5. Projektsamtalets intersubjektivitet. Språkbruk och handlingsmöjligheter i byggprojekt

  Författare :Lars Göran Bergqvist; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :the rational dialogue; regulation of project dialogues; fundamen-tal concepts; learning projects; inter-subjectivity; programs; problem-oriented projects; possibilities of action; construction project; language usage;

  Sammanfattning : Against a background of projects carried out, the aim of this thesis is to investigate whatit is that regulates the project dialogue and how this can be described when applied tofacts and value assessments in the management of construction projects and the endusers’physical and perceived environments. This problem has partly involved testing astructure for describing concrete situations and partly investigating certain theoreticalprerequisites that can be assumed to exist in such a description. LÄS MER