Sökning: "frequency domain identification"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden frequency domain identification.

 1. 1. Frequency Domain Identification of Continuous-Time Systems : Reconstruction and Robustness

  Författare :Jonas Gillberg; Lennart Ljung; Fredrik Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Discrete-time domain; Frequency-domain identification; Signal processing; Frequency-domain; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Approaching parameter estimation from the discrete-time domain is the dominating paradigm in system identification. Identification of continuous-time models on the other hand is motivated by the fact that modelling of physical systems often take place in continuous-time. LÄS MER

 2. 2. Multivariable Frequency-Domain Identification of Industrial Robots

  Författare :Erik Wernholt; Svante Gunnarsson; Jan Swevers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency-domain identification; industrial robots; nonparametric identification; nonlinear gray-box identification; multivariable systems; closed-loop identification; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Industrirobotar är idag en väsentlig del i tillverkningsindustrin där de bland annat används för att minska kostnader, öka produktivitet och kvalitet och ersätta människor i farliga eller slitsamma uppgifter. Höga krav på noggrannhet och snabbhet hos robotens rörelser innebär också höga krav på de matematiska modeller som ligger till grund för robotens styrsystem. LÄS MER

 3. 3. Viscoelastic Materials : Identification and Experiment Design

  Författare :Agnes Rensfelt; Torsten Söderström; Händel Peter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; viscoelastic materials; complex modulus; system identification; optimal experiment design; distributed parameter systems; frequency domain identification; wave propagation; Automatic control; Reglerteknik; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Sammanfattning : Viscoelastic materials can today be found in a wide range of practical applications. In order to make efficient use of these materials in construction, it is of importance to know how they behave when subjected to dynamic load. LÄS MER

 4. 4. Frequency Domain Aspects of Modeling and Control in Adaptive Systems

  Författare :Svante Gunnarsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency domain aspects; Adaptive systems;

  Sammanfattning : In this thesis various aspects of modeling and control in adaptive systems are presented from a frequency domain viewpoint.The thesis consists of three parts, where the first part contains a general introduction and background information concerning the problems that will be treated. LÄS MER

 5. 5. Closed-loop Identification : Methods, Theory, and Applications

  Författare :Urban Forssell; Lennart Ljung; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : System identification deals with constructing mathematical models of dynamical systems from measured data. Such models have important applications in many technical and nontechnical areas, such as diagnosis, simulation, prediction, and control. LÄS MER