Rights through Making : Skills for Pervasive Ethics

Detta är en avhandling från Eindhoven, NL

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.