Hur arbetar förskollärare med bild? : en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.