Sökning: "Peer culture"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Peer culture.

 1. 1. Kamratsamspel på småbarnsavdelningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Michélsen; Birgitta Qvarsell; Gunvor Løkken; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddler; peer; interaction; affordance; children’s culture; peer socialization; affects; co-construction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the interaction that occurs among one- and two-year-olds in preschool. Today there are many toddlers in Swedish preschools but few Swedish studies of the interaction among children of this preschool age. LÄS MER

 2. 2. Förskolan som mötesplats barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and ConversationThe research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 3. 3. Bildskapande en del av förskolebarns kamratkulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Änggård; Gunilla Halldén; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer culture; art activities; pictorial genres; preschool; ethnography; interaction; gender identity; Förskolebarn; bilder; barnteckning; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children act and make meaning in art activities in the Swedish preschool. The study is a contribution to the new social studies of childhood. Children are seen as active participants in the construction and reconstruction of society. LÄS MER

 4. 4. Insändare i Kamratposten : Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Catharina Hällström; Birgitta Qvarsell; Karin Helander; Barbro Johansson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s culture; children s perspective; culture pedagogy; abduction; children s letters to the editor; Kamratposten ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to elevate children's conditions as they are expressed in the specific genre of letters to the editor column. The empirical material consists of 1054 child writer contributions in the children's magazine 'Kamratposten' 1977-2007. LÄS MER

 5. 5. Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Department of Education

  Författare :Sofia Grunditz; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Fritjof Sahlström; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; samtalsanalys; etnometodologi; lek; kamratkultur; semiotiska resurser; förkroppsligade handlingar; lokal ordning; sova; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during naptime, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. LÄS MER