Sökning: "Normative Organization Model"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Normative Organization Model.

 1. 1. Normer eller nytta? : Om de politiska drivkrafterna bakom Regeringskansliets departementsindelning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Thomas Persson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Administrative reorganization; Rational Actor Model; Normative Organization Model; ministerial division; ministry; Government Offices; Prime Minister; Social Democracy; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Existing theories on administrative reorganization point in two opposite directions. Some scholars suggest that the machinery of government is altered through comprehensive planning and intentional design. LÄS MER

 2. 2. The University; A Learning Organization? An Illuminative Review Based on System Theory

  Detta är en avhandling från Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :I Strandli Portfelt; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; university; academic institution; learning organisation; system theory; organisational culture; organisational structure; högre utbildning; universitet; lärande organisation; systemteori; organisationskultur; organisationsstruktur; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : There are voices in the research field suggesting that universities should become learning organisations in order to be more competitive and efficient. However, the proposal is mainly based on theoretical and normative discussions rather than on empirical research. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserat socialt arbete Från idé till praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Kajsa Svanevie; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evidence-based practice; social work; critical realism; narrative synthesis; actor-structure perspective; contextual model; paradigm shift; program theory; neo-institutional theory; isomorphism; diffusion; social change; social mechanisms; learning organization; Evidensbaserad praktik; socialt arbete; kritisk realism; narrativ syntes; aktör-struktur perspektiv; kontextuell modell; paradigmskifte; programteori; nyinstitutionell teori; isomorfism; diffusion; social förändring; sociala mekanismer; lärande organisation;

  Sammanfattning : As an innovation Evidence-Based Practice (EBP) is designed as a tool for clinical problem solving. According to its theory of use EBP will bring a difference for policy makers, for professionals, for researchers and for service users. One question to be asked is whether EBP actually leads to the radical social change it is designed to accomplish. LÄS MER

 4. 4. Medborgarskap efter nationalstaten? : Ett konstruktivt förslag

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Christian Fernández; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Proposal; Constructive analysis; Normative analysis; Residence; Neo-republicanism; European Union; Multiculturalism; Cosmopolitanism; Trans-naitonalism; Citizenship; Post-national citizenship; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För drygt ett decennium sedan beslutade EU:s dåvarande tolv medlemsstater att upprätta ett gemensamt europeiskt medborgarskap för unionens invånare. Alltsedan dess har det europeiska medborgarskapet varit en omdiskuterad och kontroversiell, men för den breda allmänheten tämligen okänd, innovation i den europeiska integrationen. LÄS MER

 5. 5. Vem formar den stategiska forskningen? Institutionell dynamik och anslagspolitisk utveckling i KK-stiftelsen

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic research; strategic research funding; research funding organization; higher education institutions; organizational institutionalist theory; The Knowledge Foundation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningspolitiken har i allt högre utsträckning kommit att kopplas till närings- och innovationspolitiken. Ett exempel är den strategiska forskningspolitik som växte fram i början av 1990-talet, där ett antal forskningsstiftelser med nya mål och modeller för finansiering tillkom. LÄS MER