Sökning: "Regional Strategic Networks"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Regional Strategic Networks.

 1. 1. Geographical Proximity Effects and Regional Strategic Networks

  Författare :Heléne Lundberg; Martin Johanson; Jan-Åke Törnroos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Network; Regional development; Regional Strategic Networks; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on regional strategic networks (RSNs). RSNs are used as a tool for regional development with a view to strengthening regional relationship-development and networking by forming regional groups of actors. The thesis aims to clarify the nature of RSNs and the value of geographical proximity in both theoretical and practical terms. LÄS MER

 2. 2. Dressed for success : designing and managing regional strategic networks

  Författare :Edith Andresen; Lars Hallén; Martin Johanson; Lars Silver; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. LÄS MER

 3. 3. Geographical Proximity Effects and Regional Strategic Networks

  Författare :Heléne Lundberg; Martin Johanson; Lars Hallén; Jan-Åke Törnroos; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional utveckling; nätverk; geografisk närhet; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Improved energy efficiency in industrial small and medium-sized enterprises : Regional energy efficiency network policy programs

  Författare :Ida Johansson; Patrik Thollander; Nawzad Mardan; Inger-Lise Svensson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Regional energy efficiency policy; Energy efficiency networks; Industrial SMEs; Barriers; Drivers; Energy management; Regional energipolicy; energieffektiviseringsnätverk; industriella SMF; hinder; drivkrafter; energiledning; inget Strategiskt forskningsområde SFO ; no Strategic Research Area SFO ;

  Sammanfattning : Despite large potential for improved energy efficiency in industrial small and medium-sized enterprises (SMEs), the full potential is not realized due to barriers to energy efficiency. Two primary ways to realize the potential are to deploy energy management practices and conduct energy audits. LÄS MER

 5. 5. Building Bridges and Breaking Bonds : Aspects of social capital in a regional strategic network

  Författare :Jens Eklinder Frick; Lars Hallén; Lars-Torsten Eriksson; Håkan Pihl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social capital; regional strategic network; cluster; network; Business studies; Företagsekonomi; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Investing in cluster formation or encouraging companies to network in regional strategic networks is a common strategy used by municipalities to promote regional growth in peripheral regions. Previous research has investigated the significance of creating regional advantages by building clusters and regional networks, but researchers have not provided much insight into the problems facing the project management trying to implement such collaboration. LÄS MER