Sökning: "art education"

Visar resultat 1 - 5 av 149 avhandlingar innehållade orden art education.

 1. 1. Learning in visual art practice

  Författare :Ann-Mari Edström; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; self-directed learning; studio art; phenomenography; higher education; contextual analysis; visual art practice; Autonomy; artistic development;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för denna sammanläggningsavhandling är lärande i en svensk konsthögskolekontext. Det finns sparsamt med forskning som avser högre utbildning i fri konst, och vi vet inte mycket om studenternas lärandeprocesser. LÄS MER

 2. 2. En bildpedagogisk studie : : lärare undervisar och elever gör bilder

  Detta är en avhandling från Inst. för pedagogik, Lärarhögskolan, Malmö

  Författare :Hans Wetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; pupil artwork; primary school; picture communication; pictorial language; Action research; art education; Pedagogik; didaktik; Psychology; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Humanities Social Sciences; Primary School; Pedagogisk metodik; Education; Teaching; Bildundervisning; Konst; Sweden; Art; Grundskolan;

  Sammanfattning : Bildundervisningen i grundskolan har dokumenterade brister. Lärare har i nationella utvärderingar redovisat sin osäkerhet och bristande kunskaper i ämnet. Osäkerheten beror på lärarnas egna ämnesbrister men också på uppfattningen att bildämnet behöver utvecklas såväl pedagogiskt som didaktiskt. LÄS MER

 3. 3. Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo Lundström; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Military history; architectural history; education; amateurism; military painters; topographical pictures; reporting; contemporary descriptions; portrait painting; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : In the study of 19th century, Swedish art history, military artists are repeatedly discovered, often as sketch-artists or painters, but also in their capacity as directors of the Board of Public Building or architects. Within picture art, these so-called "military painters" areconsidered to be typical representatives of the widespread amateurism of the century. LÄS MER

 4. 4. Relational creativity what can participatory art do for higher education?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Sol Morén; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; relational creativity; higher education; participatory art; visual arts; fine arts; arts-based research; participatory design; design for learning; sociotechnical design; educational design research; future education; rethinking education; sustainable development;

  Sammanfattning : Why research creativity in higher education? Creativity is regarded as a key competence for future education by the European Union as well as by UNESCO, and my wish is to contribute to this contemporary global agenda of rethinking education. Creativity is central for complex problem- solving and we need to rethink education to facilitate for our future citizens to develop creativity, to be able to meet our interconnected world's urgent need for sustainable development. LÄS MER

 5. 5. Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814-1845. From royal art gallery to national museum: Actors, practices and arguments within swedish art museum discourse ca 1814-1845

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlunds förlag

  Författare :Per Widén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nationalmuseum; Kongl. Museum; art museums; 19 century; Sweden; Gustaf Anckarsvärd; Axel Nyström; Fredrik Boije; formation; manifestation; National Portrait Gallery; Uppsala university art museum; Stockholm art association;

  Sammanfattning : When the Nationalmuseum opened its gates in 1866 to the public, it was the end of a process which had lasted more than fifty years. The building itself had taken more than twenty years of arguments and struggle to erect, and the debate on whether the nation needed a national museum of art had started already in the 1810s. LÄS MER