Sökning: "bilder"

Visar resultat 1 - 5 av 328 avhandlingar innehållade ordet bilder.

 1. 1. Bilder som berättar om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Frida Marklund; Eva Skåreus; Per-Olof Erixon; Ulla Lind; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art education; storytelling; pedagogic discourse; values; traditions; power; pictures; picture analysis; pictorial semiotics; bildundervisning; bildberättande; pedagogisk diskurs; värderingar; traditioner; makt; bilder; bildanalys; bildsemiotik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study revolves around visual storytelling and focuses on art education in lower secondary school, where visual storytelling is meant to give pupils the opportunity to express their experiences and opinions. The aim of the thesis is to acquire knowledge concerning norms and values that are constructed and reproduced while making storytelling pictures in art education in compulsory school, and how this creates conditions for pupils’ visual storytelling. LÄS MER

 2. 2. Vinnande bilder! Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elin Låby; Bengt Sandin; Anette Göthlund; Joakim Landahl; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 3. 3. Modernismens bilder : Den moderna bilderboken i Norden

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Elina Druker; Boel Westin; Nina Christensen; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Children’s literature; picture books; modernism; literary history; illustration; artists’ books; intermediality; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is based on a survey of an extensive corpus of Nordic picture books and illustrated children’s books from mainly the 1940’s and 1950’s. It discusses different aspects of the position of the child, children’s culture and children’s literature in the works of the young generation of artists during this era. LÄS MER

 4. 4. Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas

  Författare :Anja Hirdman; Peter Dahlgren; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vecko-revyn; Fib aktuellt; Sexualitet i massmedia; Veckotidningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förtätade bilder : filmens närbilder i historisk och teoretisk belysning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Aura

  Författare :Jan Holmberg; Casper Tybjerg; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER