Sökning: "Förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Förskolebarn.

 1. 1. Förskolebarn som far illa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Karin Lundén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn som far illa; definition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Karin Lundén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Saknar abstract.... LÄS MER

 3. 3. Förskolegården En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Engdahl; Anders Garpelin; Solveig Hägglund; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool children; preschool yard; interaction; outdoor environment; participation; place; Förskolebarn; förskolegård; möten; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a study that considers children’s encounters with others; participation and influence in a pedagogical outdoor environment in three different preschool playgrounds. More specifically, a study is under-taken of how children’s encounters are shaped in the pedagogically adapted outdoor environment of the preschool with the focus on how children’s par-ticipation and influence finds expression in the preschool playground’s dif-ferent facilities. LÄS MER

 4. 4. Overweight and obesity in young children preventive work in child health care with fokus on nurses´ perceptions and parental risk factors

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Hälsa och samhälle

  Författare :Gabriella E Isma; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Övervikt hos barn; Barnhälsovården; Förskolebarn; Sjuksköterskor; Förebyggande arbete; Obesity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barns kamratrelationer i förskolan Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Fanny Jonsdottir; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. LÄS MER