Sökning: "Förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Förskolebarn.

 1. 1. Förskolebarn som far illa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Karin Lundén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn som far illa; definition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Karin Lundén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskolegården En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Engdahl; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool children; preschool yard; interaction; outdoor environment; participation; place; Förskolebarn; förskolegård; möten; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a study that considers children’s encounters with others; participation and influence in a pedagogical outdoor environment in three different preschool playgrounds. More specifically, a study is under-taken of how children’s encounters are shaped in the pedagogically adapted outdoor environment of the preschool with the focus on how children’s par-ticipation and influence finds expression in the preschool playground’s dif-ferent facilities. LÄS MER

 4. 4. Overweight and obesity in young children : preventive work in child health care with fokus on nurses´ perceptions and parental risk factors

  Detta är en avhandling från Hälsa och samhälle, Malmö högskola

  Författare :Gabriella E Isma; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; Medicine; Övervikt hos barn; Barnhälsovården; Förskolebarn; Sjuksköterskor; Förebyggande arbete; Obesity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : The thesis is a survey of 353 preschool children’s social relations emphasizing their peer and friendship relations in particular. The study also concerns the conceptions the preschool personnel have concerning the children’s social characteristics and social skills. LÄS MER