Sökning: "Pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet

  Författare :Frida Lindroth; Anette Emilson; Anne-Li Lindgren; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge about pedagogical documentation in relation to children’s participation. The focus is directed both towards teachers’ actions in connection with documentation production during project work and towards teachers’ descriptions of their intention with thedocumentation situation. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationens dilemman Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Catharina Nyström Höög; Monika Vinterek; Polly Björk - Willén; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; Pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Abstract Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER

 3. 3. Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Catharina Nyström Höög; Monika Vinterek; Polly Björk Willén; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER

 4. 4. "Men så kan man ju också tänka!" Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Alnervik; Helene Ahl; Sven Persson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; pedagogical documentation; expansive learning; preschool; transformation; teacher teams; Verksamhetsteori; pedagogisk dokumentation; expanderat lärande; förskola; förändring; arbetslag;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. LÄS MER

 5. 5. Så är det ju - den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Charlotte Holmberg; Eva Änggård; Polly Björk-Willén; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical documentation; preschool; curriculum; realization arena; frame factors; ethnography; Pedagogisk dokumentation; förskola; läroplan; realiseringsarena; ramfaktorer; etnografi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is about educators work with pedagogical documentation in Swedish preschools. The purpose has been to investigate how pedagogical documentation is realized in everyday work in two preschools and examine how educators express themselves on purposes, opportunities and difficulties with this approach. LÄS MER