Sökning: "BaCl2"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet BaCl2.

 1. 1. Ethanol-mediated effects on astroglial cells in primary culture. With a focus on acute changes in intracellular Ca2+, cell volume, actin filaments, and gap junction coupling

  Författare :Louise Adermark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astrocyte; BaCl2; cell swelling; fura-2; furosemide; ouabain; scrape loading; volume estimation;

  Sammanfattning : The astroglial cells are abundant in the central nervous system (CNS), where they control and regulate the homeostasis of the extracellular milieu. A change in astroglial cell volume, mediated through activation of neuroactive substances or changes in osmolarity, leads to changes in the size and geometry of the extracellular space volume, which could affect the diffusion and concentration of neuroactive substances. LÄS MER

 2. 2. Phytophthora and Oak Decline - Impact on Seedlings and Mature Trees in Forest Soils

  Detta är en avhandling från Ulrika Jönsson, Department of Ecology (Plant Ecology and Systematics), Ecology Building, Lund University, 223 62 Lund

  Författare :Ulrika Jönsson Belyazid; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; Plant ecology; microbial competition; carbon allocation; nutrients; water availability; soil chemistry; mature oaks; seedlings; acid soils; Phytophthora quercina; Quercus robur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har många ekar i Sverige och i övriga Europa uppvisat en klart försämrad hälsa och på många ställen har omfattande ekdöd förekommit. Forskning för att klarlägga orsakerna bakom ekskadorna pågår och ett flertal möjliga förklaringar har lagts fram, men ännu finns ingen lösning på gåtan. LÄS MER

 3. 3. Triboelectric charge characteristics and electrical separation of industrial minerals

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Hamid-Reza Manouchehri; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mineralteknik; Mineral Processing;

  Sammanfattning : Despite the fact that triboelectric separation process has not been completely perceived, it pronounced to be environmentally amiable and economically viable for minerals and wastes beneficiation, especially when fine particles with relatively similar electrical properties are being to be separated. Since the method mainly depends on the charges developed on particles for a successful separation, it is necessary to develop different charge polarities on minerals undergoing separation. LÄS MER