Sökning: "förskoledidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet förskoledidaktik.

 1. 1. The Road From Damascus : New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

  Författare :Wiji Bohme Shomary; Anne-Li Lindgren; Elie Wardini; Millei Szuzsanna; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; new arrival immigrant families; preschool; criti-cal discourse analysis; state preschool political discourse; language learn-ing; belonging; agency; Förskoledidaktik; nyanlända invandrarfamiljer; förskola; kritisk diskursanalys; statlig förskolepolitisk diskurs; språkinlärning; tillhörighet; agens; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to examine the perceptions that new arrival immigrant families have of Swedish preschool, and the perceptions of these families as expressed by the Swedish state preschool political discourse over the last fifty-year period. For this purpose, the study uses critical discourse analysis, as proposed by Norman Fairclough. LÄS MER

 2. 2. (O)ändligt vatten : En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

  Författare :Teresa Elkin Postila; Anna Palmer; Linnea Bodén; Cecilia Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; posthumanist intervention study; early childhood education; multidisciplinarity; connoisseurs; storytelling; environmental issues; water; posthumanistisk interventionsstudie; förskoledidaktik; kännare; mångdisciplinäritet; berättande; miljöfrågor; vatten; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen i förskoledidaktik är att tillsammans med förskolebarn på olika sätt utforska aktören vatten för att därigenom undersöka former och metoder för engagemang och medverkan i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor. Mer specifikt är syftet att i ett praktiskt utforskande med förskolebarn och vatten – som aktör och mer-än-mänsklig samarbetspartner – undersöka hur eller med vilka metoder det är möjligt att producera ett engagemang, i vilket förskolebarnet är både kännare och kännande, i vår samtids centrala miljöfrågor. LÄS MER

 3. 3. Aritmetik i förskolan - en studie av taluppfattningens betydelse för matematikundervisningen

  Författare :Maria Alkhede; Maria Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aritmetik; taluppfattning; förskollärare; förskoledidaktik; undervisning; lärande; variationsteori.; Aritmetik; variationsteori;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet matematik blir alltmer fokuserat även i för-skolan, med mål av vilket kunnande barnen förväntas utveckla. Därav finns det behov av att förstå vad barn faktiskt erbjuds lära och vad de utvecklar för förmågor innan de börjar skolan. LÄS MER

 4. 4. Mot en mindre profesjonalitet : "Rase", tidlig barndom og Deleuzeoguattariske blivelser

  Författare :Camilla Eline Andersen; Hillevi Lenz Taguchi; Anne-Jorunn Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professionalism; “race”; whiteness; subjectivity; early childhood education; Deleuze and Guattari; becomings; becoming-minor; micropolitics; cartography; new materialism; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This thesis deals with professionalism in early childhood education in relation to «race» and whiteness in primarily a Norwegian landscape. The overall aim of the study is to investigate how sociomaterial «race»-events can be understood as constitutive of preschool teachers’ subjectivity. LÄS MER

 5. 5. När förskolan möter neurovetenskap : Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik

  Författare :Lena Aronsson; Hillevi Lenz Taguchi; Annika Andersson; Sven Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neuroeducation; educational neuroscience; Swedish preschool; early childhood education; cartographic mapping; neuropedagogik; pedagogisk neurovetenskap; svensk förskola; förskoledidaktik; kartografiskt spårande; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis in Early Childhood Education reports on encounters between the theories and practices of Swedish preschool and research-based neuroscience knowledge. Thus, this thesis concerns epistemological encounters and didactic consequences. LÄS MER