Sökning: "förskoledidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet förskoledidaktik.

 1. 1. Aritmetik i förskolan - en studie av taluppfattningens betydelse för matematikundervisningen

  Författare :Maria Alkhede; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aritmetik; taluppfattning; förskollärare; förskoledidaktik; undervisning; lärande; variationsteori.;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet matematik blir alltmer fokuserat även i för-skolan, med mål av vilket kunnande barnen förväntas utveckla. Därav finns det behov av att förstå vad barn faktiskt erbjuds lära och vad de utvecklar för förmågor innan de börjar skolan. LÄS MER

 2. 2. Mot en mindre profesjonalitet : "Rase", tidlig barndom og Deleuzeoguattariske blivelser

  Författare :Camilla Eline Andersen; Hillevi Lenz Taguchi; Anne-Jorunn Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professionalism; “race”; whiteness; subjectivity; early childhood education; Deleuze and Guattari; becomings; becoming-minor; micropolitics; cartography; new materialism; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This thesis deals with professionalism in early childhood education in relation to «race» and whiteness in primarily a Norwegian landscape. The overall aim of the study is to investigate how sociomaterial «race»-events can be understood as constitutive of preschool teachers’ subjectivity. LÄS MER

 3. 3. När förskolan möter neurovetenskap : Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik

  Författare :Lena Aronsson; Hillevi Lenz Taguchi; Annika Andersson; Sven Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neuroeducation; educational neuroscience; Swedish preschool; early childhood education; cartographic mapping; neuropedagogik; pedagogisk neurovetenskap; svensk förskola; förskoledidaktik; kartografiskt spårande; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis in Early Childhood Education reports on encounters between the theories and practices of Swedish preschool and research-based neuroscience knowledge. Thus, this thesis concerns epistemological encounters and didactic consequences. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Författare :Ingela Elfström; Gunilla Dahlberg; Gunnar Åsén; Agneta Linné; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; development of practice; an immanent perspective; förskola; uppföljning; utvärdering; pedagogisk dokumentation; utvecklingsarbete; immanent perspektiv; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, in relation to the curriculum for the Swedish preschool demands of assessment, evaluation and documentation what kind of knowledge that becomes possible through the use of pedagogical documentation, and how this knowledge answers to expectations of development of content, form and organisation of the early childhood educational context. Another purpose is to examine what a post-pragmatic perspective and an immanent idea of evaluation can imply for the two-folded task of the preschool: the societal reproduction of knowledge and the staging of possibilities for children’s own production of knowledge. LÄS MER

 5. 5. A preschool that brings children into public spaces : Onto-epistemological research methods of vocal strolls, metaphors, mappings and preschool displacements

  Författare :Christine Eriksson; Hillevi Lenz Taguchi; Monica Sand; Maggie MacLure; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; onto-epistemological research methods; site-specific art practices; construction of public space; vocal strolls; vocal mappings; displacements; metaphors as methods; democratic participation; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The interest of this doctoral thesis in early childhood education concerns the discourse on the need to integrate as well as include the youngest children in society. The overall purpose is to produce methodological experimentations on the possibilities of constructing a preschool which facilitates for preschool and preschool children to be present and take place in, and thereby participate in the construction of public spaces, together with other actors and the places themselves. LÄS MER