Sökning: "vibration and acoustic engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade orden vibration and acoustic engineering.

 1. 1. Design, Modelling and Control of Electrical Machines - With Applications to Iron-powder Machines and Acoustic Noise

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology

  Författare :David Martinez; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; BEM; induction machine; noise prediction; vector control; acoustic noise; HEV; series magnetization; leakage reduction; thermal model; FEM; MEC; claw-poles; SMC; slip-ring-less machine; sound intensity measurements; vibration; Electrical engineering; Elektroteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av två delar, den första som behandlar konstruktionen av järn-pulver maskiner, och den andra med analys av ljud från el-maskiner. I Del I, en elektrisk magnetiserad klo-pol synkron maskin på 1.6 kW har byggts. Maskinen är byggt från mjuk magnetisk material (SMC), också kallad järn-pulver. LÄS MER

 2. 2. Computational Aeroacoustics Based on Large Eddy Simulation and Acoustic Analogies

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Mihai Mihaescu; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computational Aeroacoustics; Turbulent Flows; Large Eddy Simulation; Acooustic Analogies; Acoustic Source Terms; Inhomogeneous Wave Equation; Acoustic Boundary Conditions; Mechanical engineering; hydraulics; plasma; Technological sciences; Teknik; fluiddynamik; plasmas; Gaser; fluid dynamics; Gases; LES; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : The thesis presents a numerical method developed by the author and its applications for computing the generated sound by an unsteady flow field and its propagation. The full equations of motion for compressible and unsteady flows describe both flow field and sound generation and propagation. LÄS MER

 3. 3. Failure Monitoring and Asset Condition Assessment in Water Supply Systems

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology

  Författare :Dalius Misiunas; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechanical engineering; reglerteknik; robotteknik; Automatiska system; Water supply; failure; detection; monitoring; location; bursts; hydraulics; leakage; asset management; condition assessment; pipelines; pipe networks; Automation; control engineering; robotics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : In this thesis, different aspects of failure management in urban water supply systems are discussed. As assets are getting older, the number of pipe failures is increasing and an efficient failure management strategy becomes important. LÄS MER

 4. 4. Condition-Based Maintenance: Selection and Improvement of a Cost-Effective Vibration-Based Maintenance Policy for Rolling element Bearings

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Engineering, Lund University

  Författare :Basim Al-Najjar; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Terotechnology; Systemekonomi; Maintenance Technology; Failure analysis; Vibration monitoring; Spectral analysis; Vibration-based maintenance policy; Maintenance cost-effectiveness; Selection of the most cost-effective maintenance strategy and policy; benchmarking; Total Quality Maintenance TQMain ; Cyclic improvement of maintenance experience; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; a cost-effective vibration-based maintenance policy.; Integrated maintenance; Condition monitoring and control; Total Time on Test-plots; effectiveness and accuracy; Failure causes and mechanisms; Maintenance quality; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Moderna tillverkningsmaskiner är dyra och därför måste dess tillgänglighet och effektivitet ständigt hållas högt. Sådana resultat kan man inte åstadkomma utan tillämpning av en effektiv underhållsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Granulation and recycling of polymers

  Detta är en avhandling från Division of production and materials engineering

  Författare :Toni Reftman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; akustik; vibrationer; vakuumteknik; granulation; granulators; recycling; size reduction; cutting resistance; hydraulics; Mechanical engineering; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; hydraulik; Maskinteknik; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Produkter bestående av polymera material produceras i allt större omfattning. Materialen används därför i fler tillämpningar där deras specifika egenskaper kommer till användning. Materialens förmåga att modifieras för att passa en specifik tillämpning motiverar materialgruppens ökade betydelse. LÄS MER