Sökning: "students’ learning and development"

Visar resultat 1 - 5 av 380 avhandlingar innehållade orden students’ learning and development.

 1. 1. Computer Science Project Courses : Contrasting Students’ Experiences with Teachers’ Expectations

  Författare :Mattias Wiggberg; Mats Daniels; Lecia J. Barker; Tony Clear; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer science education; computer science student projects; computer science projects; computer science education research; phenomenography; learning; higher education; communities of practice; capstone projects; constructivism; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik; Computer Science with specialization in Computer Science Education Research;

  Sammanfattning : Including small or large project courses is widely recognized as important in preparing computer science students for a professional career. Typical examples are the capstone courses, which often are seen as the jewel in the crown since this is where students will bring their previous knowledge and skills together to show mastery of their craft. LÄS MER

 2. 2. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Författare :Birgitta Nordén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; Phenomenography; Sustainable Development; SD; sustainability; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; Transnational education; Online learning; Transnational learning; Contextual Analysis; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teachingand learning sustainable development in global–local contexts. Theresearch field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 3. 3. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 4. 4. From blended learning to learning onlife : ICTs, time and access in higher education

  Författare :Anders Norberg; Nafsika Alexiadou; Eva Mårell-Olsson; Isa Jahnke; Pavel Zgaga; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; blended learning; distance learning; e-learning; online learning; ICTs; synchronous learning; asynchronous learning; philosophy of information; learning onlife; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies, ICTs, has now for decades being increasingly taken into use for higher education, enabling distance learning, e-learning and online learning, mainly in parallel to mainstream educational practise. The concept Blended learning (BL) aims at the integration of ICTs with these existing educational practices. LÄS MER

 5. 5. Learning Computing at University: Participation and Identity : A Longitudinal Study

  Författare :Anne-Kathrin Peters; Arnold Neville Pears; Anders Berglund; Anna Eckerdal; Lars Ulriksen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; computing education research; engineering education research; computer science; higher education; engagement; diversity; equity; gender; competencies; culture; longitudinal; identity; participation; power; agency; uniformity; communities of practice; social theory of learning; phenomenography; student reflections; Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik; Computer Science with specialization in Computer Science Education Research;

  Sammanfattning : Computing education has struggled with student engagement and diversity in the student population for a long time. Research in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education suggests that taking a social, long-term perspective on learning is a fruitful approach to resolving some of these persistent challenges. LÄS MER