Sökning: "phenomenography"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade ordet phenomenography.

 1. 1. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Wahlöö; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 2. 2. Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hege Skundberg Kletthagen; Birgitta Hedelin; Barbro Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burden; encounters; everyday life; health; inpatients; phenomenography; psychiatric specialist health services; relatives; severe depression; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to investigate and describe everyday life among relatives of inpatients with severe depression and their encounter with the psychiatric specialist health services (PSHS).Methods: A descriptive designwith a qualitative and quantitative approach was used. LÄS MER

 3. 3. Understanding Oral Cancer - A Lifeworld Approach

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marta Röing; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Surgery; Oral cancer; Dentistry; Lifeworld approach; Phenomenography; Phenomenology; Hermeneutics; Multiprofessional collabotation; Kirurgi;

  Sammanfattning : Dental involvement with oral cancer patients during their treatment and rehabilitation can be long and intense. How can dental personnel better understand their role in the treatment of these patients? How does treatment affect the patients and their spouses? In searching for answers, the theories of phenomenography, phenomenology and hermeneutics are used to describe and interpret the experiences of the hospital dental treatment teams, oral cancer patients, and their spouses. LÄS MER

 4. 4. Group work and physics : characteristics, learning possibilities and patterns of interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Berge; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group work; engineering education; higher education; physics education; science education; multi-theoretic perspective; phenomenography; variation theory; positioning theory; conversation analysis;

  Sammanfattning : This thesis explores group work in physics at university level. The guiding researchinterest is what happens in the students’ interactions during such (instructional)activities, focusing both on the physics content and group dynamics. LÄS MER

 5. 5. Kritiskt omdöme i samhällskunskap Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER