Sökning: "Vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 625 avhandlingar innehållade ordet Vårdvetenskap.

 1. 1. Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta : en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg

  Författare :Pia Petersson; Jane Springett; Kerstin Blomqvist; Ann Langius-Eklöf; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Participatory action research; Story Dialogue Method; Health and social care; Organisational change; Leg ulcer care; Sense of Security; Discharge Planning; Nursing; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This dissertation covers the subject of how abstract concepts and complex situations can be concretized through research together with practitioners. The dissertation is based on four empirical studies. The researcher role, the practitioner participation and the methods for data collection and analysis have varied. LÄS MER

 2. 2. Handledning för vårdare - ett lärande möte utifrån patientens värld

  Författare :Bengt-Olof Petersson; Margaretha Ekebergh; Reet Sjögren; Karin Dahlberg; Elisabeth Severisson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; didaktik; fenomenologi; handledande arbetssätt; handledning; livsvärldsteori; reflektion; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The present research study is a supervision project which was carried out between 2004-2006.  The overall aim of the research was to investigate how caring science supervision can support carers in integrating caring science and can contribute to a constructive way of integrating caring science knowledge with praxis. LÄS MER

 3. 3. När kroppen sviker : -en livsvärldsstudie om kvinnors erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård i samband med en hjärtinfarkt

  Författare :Annelie Johansson; Karin Dahlberg; Pär A Larsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; livsvärldsforskning; hjärtinfarkt; kvinnor; patientperspektivet; existentiell osäkerhet; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis for a licentiate degree is a Caring Science lifeworld study the purpose of which is to describe women’s experiences of illness, health and care following a myocardial infarction. It consists of two studies (Papers I and II) which form the first part of a doctoral dissertation. LÄS MER

 4. 4. Att ta rodret i sitt liv : Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom

  Författare :Mia Berglund; Margaretha Ekebergh; Britt-Marie Ternestedt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; existential philosophy; lifeworld; learning support; patient education; patients’ learning; long-term illness; Reflective Lifeworld Research; Existensfilosofi; livsvärldsdidaktik; långvarig sjukdom; lärandestöd; patienters lärande; patientundervisning; reflekterande livsvärldsansats; vårdvetenskap.; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; patients learning; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : A starting point for this thesis is that patients’ learning has not received sufficient attention and thus has not featured in the study programmes in the field of caring. Focus has instead been placed on patients being given information and advice about their illness and treatment, advice that they are then expected to comply with. LÄS MER

 5. 5. Det lärande utrymmet : lärande och vårdande möten mellan patienter, studentpar och handledare vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

  Författare :Hanna Holst; Ulrica Hörberg; Lise-Lotte Ozolins; David Brunt; Unni Lindström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; clinical practice; learning space; learning support; pairs of nursing students; reflective lifeworld approach; vårdvetenskap; verksamhetsförlagd utbildning; lärande utrymme; lärande stöd; par av sjuksköterskestudenter; reflekterande livsvärldsforskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to create knowledge about how nursing students’ learning in pairs can be supported in order to create prerequisites for encounters that provide caring and learning support during clinical practice.Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach founded on the epistemology of phenomenology and hermeneutics was used. LÄS MER