Sökning: "Vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 644 avhandlingar innehållade ordet Vårdvetenskap.

 1. 1. Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta : en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg

  Författare :Pia Petersson; Jane Springett; Kerstin Blomqvist; Ann Langius-Eklöf; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participatory action research; Story Dialogue Method; Health and social care; Organisational change; Leg ulcer care; Sense of Security; Discharge Planning; Nursing; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This dissertation covers the subject of how abstract concepts and complex situations can be concretized through research together with practitioners. The dissertation is based on four empirical studies. The researcher role, the practitioner participation and the methods for data collection and analysis have varied. LÄS MER

 2. 2. Handledning för vårdare - ett lärande möte utifrån patientens värld

  Författare :Bengt-Olof Petersson; Margaretha Ekebergh; Reet Sjögren; Karin Dahlberg; Elisabeth Severisson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; didaktik; fenomenologi; handledande arbetssätt; handledning; livsvärldsteori; reflektion; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The present research study is a supervision project which was carried out between 2004-2006.  The overall aim of the research was to investigate how caring science supervision can support carers in integrating caring science and can contribute to a constructive way of integrating caring science knowledge with praxis. LÄS MER

 3. 3. När kroppen sviker : -en livsvärldsstudie om kvinnors erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård i samband med en hjärtinfarkt

  Författare :Annelie Johansson; Karin Dahlberg; Pär A Larsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; livsvärldsforskning; hjärtinfarkt; kvinnor; patientperspektivet; existentiell osäkerhet; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis for a licentiate degree is a Caring Science lifeworld study the purpose of which is to describe women’s experiences of illness, health and care following a myocardial infarction. It consists of two studies (Papers I and II) which form the first part of a doctoral dissertation. LÄS MER

 4. 4. Clinical Pathway Implementation and Teamwork in Swedish Intensive Care : Challenges in Evidence-Based Practice and Interprofessional Collaboration

  Författare :Petronella Bjurling-Sjöberg; Ulrika Pöder; Barbro Wadensten; Inger Jansson; Lena Nordgren; Ingegerd Bergbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Desicion support; Standardized care plans; Research utilization; Organisation; Caring sciences; Beslutstöd; Vårdplanering; Organisation; Forskningsanvändning; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Suboptimal quality of care is an evident issue in current healthcare services. Clinical pathways (CPs) have the potential to facilitate evidence-based practice and interprofessional teamwork, and thereby improve patient safety and quality of care. LÄS MER

 5. 5. Attractive Work : Nurses´ work in operating departments, and factors that make it attractive

  Författare :Catrine Björn; Malin Josephson; Barbro Wadensten; Dag Rissén; Lotta Dellve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :attractive work; nursing workforce; personnel turnover; job satisfaction; nurse retention; nurse shortage; operating room; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background: Previous studies show that nurse retention is one of the most effective strategies to counteract nursing shortages. Few studies have focused on the crucial resource of registered specialist nurses in operating departments. LÄS MER