Sökning: "Vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 985 avhandlingar innehållade ordet Vårdvetenskap.

 1. 1. Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Pia Petersson; Jane Springett; Kerstin Blomqvist; Ann Langius-Eklöf; Terese Bondas; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participatory action research; Story Dialogue Method; Health and social care; Organisational change; Leg ulcer care; Sense of Security; Discharge Planning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This dissertation covers the subject of how abstract concepts and complex situations can be concretized through research together with practitioners. The dissertation is based on four empirical studies. The researcher role, the practitioner participation and the methods for data collection and analysis have varied. LÄS MER

 2. 2. Distress among Adolescents with Cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mariann Hedström; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; adolescents; anxiety; cancer; children; depression; distress; staff ratings; positive experiences; well-being; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim was to investigate the distress perceived by adolescents with cancer treated in paediatric oncology. In Study I, especially distressing events for children/adolescents with cancer were identified by interviews with children/adolescents/parents and nurses. Data were analysed with content analysis. LÄS MER

 3. 3. Handledning för vårdare - ett lärande möte utifrån patientens värld

  Detta är en avhandling från Mölndal : Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Bengt-Olof Petersson; Margaretha Ekebergh; Reet Sjögren; Karin Dahlberg; Elisabeth Severisson; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; didaktik; fenomenologi; handledande arbetssätt; handledning; livsvärldsteori; reflektion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The present research study is a supervision project which was carried out between 2004-2006.  The overall aim of the research was to investigate how caring science supervision can support carers in integrating caring science and can contribute to a constructive way of integrating caring science knowledge with praxis. LÄS MER

 4. 4. När kroppen sviker -en livsvärldsstudie om kvinnors erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård i samband med en hjärtinfarkt

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Annelie Johansson; Karin Dahlberg; Pär A Larsson; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; livsvärldsforskning; hjärtinfarkt; kvinnor; patientperspektivet; existentiell osäkerhet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis for a licentiate degree is a Caring Science lifeworld study the purpose of which is to describe women’s experiences of illness, health and care following a myocardial infarction. It consists of two studies (Papers I and II) which form the first part of a doctoral dissertation. LÄS MER

 5. 5. Cancer Patients’ Satisfaction with Doctors’ Care Consequences and Contributing Conditions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Camilla Fröjd; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Caring sciences; Carcinoid tumours; Doctor; Worry; Information; Satisfaction with doctors’ care; Psychosocial function; Self-efficacy; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The main aims were to: explore whether there is a relation between doctors’ ability to identify patients’ worry and wish for information and self-efficacy with regard to communicating with patients about difficult matters; describe which cues doctors consider when estimating patients’ worry and wish for information, and investigate whether there is a relation between patients’ satisfaction with doctors’ care and patients’ psychosocial function.Eleven doctors and 69 patients (of which 36 patients participated in the longitudinal study) with carcinoid tumours participated. LÄS MER