Sökning: "Caring Science"

Visar resultat 1 - 5 av 177 avhandlingar innehållade orden Caring Science.

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 2. 2. Fighting for the otherness : student nurses' lived experiences of growing in caring

  Författare :Cecilia Rydlo; Margareta Asp; Håkan Sandberg; Ann-Britt Ivarsson; Margaretha Ekebergh; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; Caring sciences; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. LÄS MER

 3. 3. Earning, caring, and the quest for sustainable societies : Toward stable evolution?

  Författare :Pernilla Tunberger; Joakim Palme; Christina Bergqvist; Kimberly Morgan; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work family reconciliation; family policy; labor market liberalization; flexicurity; gender; equality; social policy; institutional change; institutional analysis; feminist institutionalism; multiple equilibria; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis studies changing conditions for earning and caring in Italy and Sweden, two cases out of a population of European welfare states facing similar challenges and processes of labor market liberalization affecting conditions for earning, but also for caring. Focus is on how such processes of change affect individual living conditions for earning and caring, as well as on how societies change as a result of changing individual living conditions. LÄS MER

 4. 4. Den goda skolan : i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma

  Författare :Elin Stark; Anders Lidström; Sara Carlbaum; Anne Dåsvatn Homme; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; problem representation; discourse; governing; resistance; educational debate; mediatization; juridification; caring; democracy; marketization; compulsory education; Sweden; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on representations of school problems in Swedish local newspapers and how these can be understood in terms of discourses about “the good school”. The thesis also focuses on how these discourses are manifested among and resisted by school professionals, and on the potential consequences for schools. LÄS MER

 5. 5. Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments

  Författare :Sofia Almerud; Bengt Fridlund; Margaretha Ekebergh; Patricia Benner; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caregivers; caring; caring relationship; critical illness; intensive care; nursing; patient perspective; phenomenology; technology; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the relationship between technology and caring in technologically intense environments. The overall aim was to uncover the meaning of care in those environments as experienced by patients and caregivers. LÄS MER