Sökning: "constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade ordet constructivism.

 1. 1. Constructivism, Essentialism, and the Between : Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Författare :Joseph Sverker; Mattias Martinson; Katarina Westerlund; Stephen R. Holmes; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Judith Butler; Steven Pinker; Colin Gunton; theological anthropology; social constructivism; social constructionism; biologism; essentialism; biologist essentialism; evolution; school; differentiation; christology; doctrine of the Trinity; interpellation; evolutionary psychology; nature nurture; vulnerability; body; individual; person; individualism; personalism; kenosis; self-giving; recognition; feminism; relational ontology; weak ontology; relations; relationality; time; freedom; performativity; culture; environment; dependence; independence; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : This dissertation explores the division between biology and the social by means of Christian theology. The question is approached by reading and interacting critical theorist Judith Butler, psycholinguist Steven Pinker and theologian Colin Gunton.With Gunton the author argues that a relational, but ‘weak’, ontology is needed. LÄS MER

 2. 2. Understanding cinema : constructivism and spectator psychology

  Författare :Per Persson; Murry S. Smith; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Europeanisation of Foreign Aid Policy : Slovenia and Latvia 1998-2010

  Författare :Peteris Timofejevs Henriksson; Torbjörn Bergman; Péteris Timofejevs Henriksson; Sten Berglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; foreign aid policy; Central and Eastern Europe; Latvia; Slovenia; Rationalism; Constructivism; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Politics; Economy and the Organization of Society; Europeanisation; foreign aid policy; Rationalism; Constructivism; conditionality; identification and social influence; Central and East European countries; Latvia; Slovenia.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vetenskapens verklighet : Om motsättningen mellan realism och konstruktivism i vetenskapsfilosofin

  Författare :Eva Boo Höglund; Fredrik Stjernberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; constructivism; realism; scientific theory; world; reality; language; Kuhn; Boyd; Teoretisk filosofi; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis investigates the conflict between a constructivist and a realist understanding of scientific theories. It focuses on the constructivism formulated by Thomas S. Kuhn and the realism formulated by Richard Boyd, but also relates these conceptions to other forms of constructivism and realism described in the literature. LÄS MER

 5. 5. Att forma tillvaron : Konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark

  Författare :Oscar Svanelid; Dan Karlholm; Linda Fagerström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Constructivism; Biopolitics; Labour; Brazilian Art; Artistic Translations; Anthropophagy; Multiple Modernisms; Pedagogical turn; Art and Community; Art and Therapy; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; konstruktivism; biopolitik; arbete; brasiliansk konst; konstnärlig översättning; antropofagi; modernism; pedagogisk vändning; konst och gemenskap; konst och terapi; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation examines artistic translations of constructivism by the Brazilian artists Geraldo de Barros (1923-1998), Lygia Pape (1927-2004) and Lygia Clark (1920-1988) using the theoretical perspectives of anthropophagy and biopolitics. Previous research has addressed artworks of Brazilian constructivism, a movement which over the last few decades has been canonised as part of a multiple, global modernism. LÄS MER