Sökning: "Eva Mårell-Olsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Mårell-Olsson.

 1. 1. Att göra lärandet synligt? : Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation

  Författare :Eva Mårell-Olsson; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Fredrik Paulsson; Lars Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personal development plans; PDP; digital; tool; participation; influence; identity work; identity construction; education; school; Individuella utvecklingsplaner; digital; verktyg; delaktighet; inflytande; identitetsarbete; identitetskonstruktion; utbildning; skola; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Since 2006 there have been two major changes to the Swedish Education Act. In January 2006, the first change, concerning nine-year compulsory school, took effect. The Act now requires that Personal Development Plans (i.e. LÄS MER

 2. 2. From blended learning to learning onlife : ICTs, time and access in higher education

  Författare :Anders Norberg; Nafsika Alexiadou; Eva Mårell-Olsson; Isa Jahnke; Pavel Zgaga; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; blended learning; distance learning; e-learning; online learning; ICTs; synchronous learning; asynchronous learning; philosophy of information; learning onlife; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies, ICTs, has now for decades being increasingly taken into use for higher education, enabling distance learning, e-learning and online learning, mainly in parallel to mainstream educational practise. The concept Blended learning (BL) aims at the integration of ICTs with these existing educational practices. LÄS MER