Sökning: "caring"

Visar resultat 1 - 5 av 737 avhandlingar innehållade ordet caring.

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 2. 2. Good caring : Patient realities and staff perceptions

  Författare :Viveca Widmark-Petersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medical sciences; Caring behaviors; patients; staff; importance; emotional state; needs; assessment.; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Cancer patient and staff perceptions of the importance of caring behaviors were identifiedby the Caring Assessment Instrument (CARE-Q, forced and free response formats).Patients' emotional distress was investigated by the Hospital Anxiety and DepressionScale (HADS) and open ended questions. LÄS MER

 3. 3. Expanding Caring : Theory and Practice intertwined in municipal elderly care

  Författare :Albertine Ranheim; Carina Berterö; Anita Kärner; Karin Anna Petersen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Caring in theory and practice; municipal elderly care; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The Swedish Agency for Higher Education evaluated in 2007 the nursing programs at Swedish Universities, and confirmed that several programs lacked definition of the main subject of the discipline;- namely caring- and/or nursing. The caring science disciplines showed indications of increasing signs of fragmentation, in that sub-disciplines were evolving. LÄS MER

 4. 4. Fighting for the otherness : student nurses' lived experiences of growing in caring

  Författare :Cecilia Rydlo; Margareta Asp; Håkan Sandberg; Ann-Britt Ivarsson; Margaretha Ekebergh; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; Caring sciences; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. LÄS MER

 5. 5. Omsorgsarbete i omvandling : Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Författare :Renita Sörensdotter; Helena Wulff; Eva Reimers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Gender; heteronormativity; homosociality; home helpers; caring; ethnicity; class; gender equality; emotional labour; joking; the body; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Hemtjänstyrket är ett yrke i förändring. Arbetet har allt sedan hemtjänsten startade sin verksamhet 1950 framför allt utförts av vita svenska medelålders kvinnor med bakgrund i arbetarklassen. De som arbetar inom hemtjänsten idag har dock varierande ursprung, kön, klassbakgrund och ålder. LÄS MER