Sökning: "caring"

Visar resultat 1 - 5 av 748 avhandlingar innehållade ordet caring.

 1. 1. Good caring : Patient realities and staff perceptions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Viveca Widmark-Petersson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Caring behaviors; patients; staff; importance; emotional state; needs; assessment.; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Cancer patient and staff perceptions of the importance of caring behaviors were identifiedby the Caring Assessment Instrument (CARE-Q, forced and free response formats).Patients' emotional distress was investigated by the Hospital Anxiety and DepressionScale (HADS) and open ended questions. LÄS MER

 2. 2. Expanding Caring Theory and Practice intertwined in municipal elderly care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Albertine Ranheim; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Caring in theory and practice; municipal elderly care;

  Sammanfattning : The Swedish Agency for Higher Education evaluated in 2007 the nursing programs at Swedish Universities, and confirmed that several programs lacked definition of the main subject of the discipline;- namely caring- and/or nursing. The caring science disciplines showed indications of increasing signs of fragmentation, in that sub-disciplines were evolving. LÄS MER

 3. 3. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Åsa Roxberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 4. 4. Genuine Caring in Caring for the Genuine Childbearing and high risk as experienced by women and midwives

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Berg; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology; Obstetrics and gynaecology; High risk; childbearing; pregnancy; childbirth experience; midwifery; lifeworld research; phenomenology; hermeneutics; motherhood; birth plan; caring relationsship; Obstetrik och kvinnosjukdomar; caring relationship.;

  Sammanfattning : The experience of pregnancy and childbirth is a central life event with special implications for women at high risk. This thesis describes the meaning of pregnancy, childbirth and midwifery care in four qualitative interview studies based on the lifeworld theory. Women were interviewed during pregnancy and within one week after childbirth. LÄS MER

 5. 5. Fighting for the otherness student nurses' lived experiences of growing in caring

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Cecilia Rydlo; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. LÄS MER