Sökning: "Yvonne Hilli"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Yvonne Hilli.

 1. 1. Hemmet som ethos. En idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft

  Författare :Yvonne Elisabet Hilli; Yrkeshögskolan Novia; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Hemmet som ethos, en etisk dimension inom människan, utgör forskningsintresset i denna studie. Kan hemmet som ethos utgöra motiv och drivkraft för människan? Avhandlingen har en övergripande hermeneutisk ansats med en vårdvetenskaplig tolkningshorisont. LÄS MER

 2. 2. Hemmet som ethos:en idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft

  Författare :Yvonne Hilli; Katie Eriksson; Dahly Matilainen; Henry Cöster; []
  Nyckelord :Caring Science; history of ideas; home; caring; hermeneutics; Vårdvetenskap; idéhistoria; hemmet; vårdande; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER