Sökning: "Datavetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1852 avhandlingar innehållade ordet Datavetenskap.

 1. 1. Communicating performance measures : Supporting continuous improvement in manufacturing companies

  Detta är en avhandling från Skövde : University of Skövde

  Författare :Carina Larsson; Mattias Strand; Anne Persson; Anna Syberfeldt; Mats Winroth; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Communication; performance measures; manufacturing; continuous improvement; Production and Automation Engineering; Produktion och automatiseringsteknik;

  Sammanfattning : Manufacturing enterprises are a key driver of economic growth (Eurostat, 2016). Implementing continuous improvement (CI) is commonly used to increase competitiveness (Hyland et al., 2007), but despite the well-known theory of CI, many manufacturing companies fail in implementing it (Bhasin, 2012; Nordin et al., 2012; Tiwari et al. LÄS MER

 2. 2. Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Eliason; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; design av IT-system; utvecklingsprocessen; effektanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med design av IT-system är att förändra eller stödja användares handlingar genom att göra vissa handlingar möjliga att utföra och andra omöjliga. Detta görs genom att systemet tilldelats vissa egenskaper i utvecklingsprocessen som skall möjliggöra och begränsa vissa typer av handlingar. LÄS MER

 3. 3. Information Technology for Learning and Acquiring of Work Knowledge among Production Workers

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Ericsson; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Workplace learning; Information systems; Experiential learning; Knowledge management; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about information technology for learning and acquiring of work knowledge among production workers in a manufacturing company. Focus is on production or factory workers in workplaces where the job workers do have a routine character. LÄS MER

 4. 4. Hybrid Built-In Self-Test and Test Generation Techniques for Digital Systems

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gert Jervan; Zebo Peng; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; system-on-chip; test generation; BIST; hybrid BIST; high-level test; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The technological development is enabling the production of increasingly complex electronic systems. All such systems must be verified and tested to guarantee their correct behavior. As the complexity grows, testing has become one of the most significant factors that contribute to the total development cost. LÄS MER

 5. 5. Deciding on Using Application Service Provision in SMEs

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Björn Johansson; Sven Carlsson; Göran Goldkuhl; Ulf Melin; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; information and communication technology; ICT; small and medium-sized enterprises; SMEs; Application Service Provision; ASP; Application Service Providers; decisionmaking; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The use of external providers for the provision of information and communication technology (ICT) in small and medium-sized enterprises (SMEs) is expected to increase. At the end of the 1990s the concept of Application Service Provision (ASP) and Application Service Providers (ASPs) was introduced. LÄS MER