Sökning: "Donald Broady"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden Donald Broady.

 1. 1. Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu's work and the historical epistemology]

  Författare :Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bourdieu; Pierre; 1930-2002; Sociologi; historia; Frankrike; 1900-talet; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The sociology of Pierre Bourdieu is analyzed from two angles.On the one hand, the development of Bourdieu's methods and key concepts (symbolic capital, cultural capital, habitus, field) is traced back to the problems which he and his collaborators have encountered in their research practice. LÄS MER

 2. 2. I privat och offentligt : Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Författare :Peter Bernhardsson; Esbjörn Larsson; Anne Berg; Donald Broady; Eva Helen Ulvros; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history of education; modern language teaching; private education; public education; 19th century; utbildningshistoria; moderna språk; privatundervisning; offentlig undervisning; 1800-tal; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to characterise the shifting relationship between public and private education in nineteenth-century Sweden. It does so by a study of modern language teaching in Stockholm 1800–1880. LÄS MER

 3. 3. Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York

  Författare :Mikael Börjesson; Donald Broady; Sverker Sörlin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; transnational educational strategies; higher education; globalisation; educational system; Paris; New York; sociology of education; Bourdieu; transnational capital; field; geometric data analysis; correspondence analysis; Euclidean classification; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Education is a neglected area within globalisation research, and, within educational research, very few studies have been devoted to transnational phenomena. In this study, transnational educational strategies are analysed as ingredients in social groups’ strategies, while the transnational investments of higher education institutions are understood primarily as resources in national educational field struggles. LÄS MER

 4. 4. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960–1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin-Anna Petersen; Ingrid Heyman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation examines the formation of specific groups, their interests and positions related to children with disabilities and their education and care in Sweden developed during 1960-1980. The theoretical framework is based on Pierre Bourdieu’s sociological theory of social space, which assumes that social life is based on symbolic and cultural systems of beliefs with respectively specific doxas and symbolic economies. LÄS MER

 5. 5. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin Anna Petersen; Ingrid Heyman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Educational and cultural sociology; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUND Bakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER