Sökning: "regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 4373 avhandlingar innehållade ordet regulation.

 1. 1. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. Intestinal regulation of hunger and reward. Studies with thylakoids

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Eva-Lena Stenblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Appetite regulation; Reward; Obesity; Fat metabolism; Thylakoids; Hunger; Satiety; Hedonic hunger; Cravings; Overweight; Food intake;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effects of palatable diets on appetite regulation, appetite peptides and neurogenesis

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Andreas Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sekretion; Endokrinologi; diabetologi; Appetite regulation; Ghrelin; Obesity; Leptin; Endocrinology; diabetology; secreting systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fetma ökar epidemilikt i hela världen, delvis på grund av en ökad konsumption av dieter som innehåller mycket fett och/eller socker. Ghrelin och leptin är hormoner som produceras perifert med effekter på födointag och energihomeostas. LÄS MER

 4. 4. The p97 ATPase and the Drosophila Proteasome Protein Unfolding and Regulation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biology and Functional Genomics, Stockholm University

  Författare :Kristian Björk Grimberg; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; proteasome; ubiquitin; p97; unfolding; regulation; RNAi screen; high-throughput screen; cnc; basic leucine zipper; transcription factors; proteasome inhibition; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; Molecular Biology; molekylärbiologi;

  Sammanfattning : For all living systems, there is a requirement to recycle and regulate proteins. In eukaryotic organisms this is accomplished by the proteasome. The p97 ATPase is another highly conserved and essential complex present throughout the eukaryotic cell. LÄS MER

 5. 5. Antibody Feedback Regulation From Epitope Masking to T Helper Cell Activation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andrew Getahun; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; Immune regulation; B cells; T cells; Antibodies; Fc Receptors; Antigen presentation; Transgenic Knockout Mice; Immunologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi;

  Sammanfattning : Antibodies have the ability to influence the antibody response against the very antigen they are specific for, in a process called antibody feedback regulation. Depending on the nature of the antigen, the antibody response can be either enhanced or almost completely inhibited. LÄS MER